Blog

Inicijativa za smanjenjem oporezivanja potrošačica

Hrvatski sabor je prilikom izmjena i dopuna Zakona o PDV-u smanjio stopu PDV-a na brojne prehrambene namirnice i pelene na 13%, a na silikonske implantate za grudi i kino ulaznice 5%. Inače se stopa PDV-a od 5% primjenjuje na osnovne životne potrepštine. Ima li...
Ima li žena pravo na izbor?

Osobne financije

Zaduživanje po minusu na tekućem računu jedan je od najskupljih kredita s jedne strane. S druge strane, takvo...

Ima li žena pravo na izbor?

Porez na tampone

U prošlom sazivu Europskog parlamenta usvojeno je Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU u...

Ima li žena pravo na izbor?

Unutar etikete

Iako „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske nema još ni godinu dana, krenulo je s provedbom prvih...