Blog

Upravljanje osobnim financijama

Upravljanje osobnim financijama u današnje vrijeme je zahtjevno.  Način na koji zadovoljavamo potrebe i ostvarujemo želje utječe na kvalitetu života i financijsku budućnost pojedinca i obitelji. Stoga je od velike važnosti za svaku potrošačicu, svakog potrošača...
Ima li žena pravo na izbor?

Osobne financije

Zaduživanje po minusu na tekućem računu jedan je od najskupljih kredita s jedne strane. S druge strane, takvo...

Ima li žena pravo na izbor?

Porez na tampone

U prošlom sazivu Europskog parlamenta usvojeno je Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU u...

Ima li žena pravo na izbor?

Unutar etikete

Iako „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske nema još ni godinu dana, krenulo je s provedbom prvih...