Uvodi se PDV na pošiljke male vrijednosti iz zemalja izvan EU

Napisala:Ana Smoljak

04/06/2021

Do sad pošiljke male vrijednosti bile su oslobođene plaćanja PDV-a. Male pošiljke su pošiljke vrijednosti manje u 22 Eura u kunskoj protuvrijednosti. Od 1. srpnja će sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku izvan Europske unije biti oporezivane porezom na dodanu vrijednost neovisno o njihovoj vrijednosti. Na pošiljke male vrijednosti koje se naručuju putem Interneta iz Kine, Velike Britanije ili SAD-a, dakle iz zemalja izvan EU, morat će se platiti PDV. Porez na dodanu vrijednost obračunat će se u visini od 25% bez obzira na to je li pošiljka naručena prije ili nakon 1. srpnja ove godine.

Porez na dodanu vrijednost na pošiljke male vrijednosti uvodi se zbog usklađivanja s Direktivnom Vijeća Europske unije 2017/2455. Svi koji su do sad kupovali putem eBaya, AliExpressa Banggooda i sličnih webshopova uz uvjete i troškove dostave morat će provjeriti je li u cijenu uračunat PDV.

Sistem naplate proizvoda

Sistem naplate proizvoda koje potrošači kupuju na daljinu bit će dvojak. Jedan način je da će u samoj cijeni biti uračunat PDV. Drugi način je da će cijena proizvoda biti iskazana bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost.

Pretpostavlja se da većina trgovaca neće obračunavati PDV u cijene. Svaka država članica ima svoju stopu poreza. Hrvatska ima stopu PDV od 25%. Istu stopu imaju Švedska i Danska. Jedino Mađarska ima veću stopu, 27%. Slovenija i Italija imaju stopu od 22%, a Austrija od 20%. U Njemačkoj je stopa poreza na dodanu vrijednost 19%. Najmanju stopu na dodanu vrijednost platit će potrošači iz Luksemburga, 17 posto.

Cijene proizvoda s obračunatim porezom na dodanu vrijednost koje će potrošači platiti ovisi o tome u kojoj od države članice potrošač živi. Sukladno gore iskazanim stopama, navedenim državama članica cijene proizvoda od 13,30 eura i 22,00 eura su sljedeće:

U zadnjih godinu dana, zbog lockdowna uzrokovanog pandemijom, drastično je porasla prodaja na daljinu. Čak su i neki trgovci koji nikad prije nisu prodavali putem Interneta počeli prodavati svoje proizvode na daljinu. Ponuda proizvoda se je uvelike povećala, a povećala se i potražnja za njima putem Interneta.

Gotovo sigurno će potrošači plaćati PDV na pošiljku kad ju dobiju na svoju kućnu adresu ili ju pokupe u poštanskom uredu. Loša je vijest da ako je pošiljka male vrijednosti već naručena i dospije poslije 1. srpnja na nju će se morati platiti PDV.

Rezime

  • Paketi iz Kine i ostalih zemalja izvan EU, vrijednosti do 160 kuna, od 1. srpnja će za običnog kupca iz Hrvatske poskupjeti za 25%,
  • U slučaju da je paket naručen preko trgovca iz EU koji se koristi sustavom IOSS, on će kupcu izravno zaračunati hrvatski PDV (vrijedi za sve pakete vrijednosti do 1.135 kuna),
  • Kada paket stiže izravno od prodavača iz, primjerice, Kine, primatelj će hrvatskih 25% PDV-a (ako ga prodavatelj nije ranije zaračunao) na ukupnu vrijednost platiti prilikom preuzimanja paketa,
  • Na pakete vrijednosti do 160 kuna i dalje se neće zaračunavati carina niti troškovi carinskog postupka (osim za alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duhan i duhanske proizvode).

Sve navedeno je propisano odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su usklađene s direktivama Vijeća EU te stupa na snagu 1. srpnja 2021. godine.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...