Uvodi se PDV na pošiljke male vrijednosti iz zemalja izvan EU

Napisala:Ana Smoljak

04/06/2021

Do sad pošiljke male vrijednosti bile su oslobođene plaćanja PDV-a. Male pošiljke su pošiljke vrijednosti manje u 22 Eura u kunskoj protuvrijednosti. Od 1. srpnja će sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku izvan Europske unije biti oporezivane porezom na dodanu vrijednost neovisno o njihovoj vrijednosti. Na pošiljke male vrijednosti koje se naručuju putem Interneta iz Kine, Velike Britanije ili SAD-a, dakle iz zemalja izvan EU, morat će se platiti PDV. Porez na dodanu vrijednost obračunat će se u visini od 25% bez obzira na to je li pošiljka naručena prije ili nakon 1. srpnja ove godine.

Porez na dodanu vrijednost na pošiljke male vrijednosti uvodi se zbog usklađivanja s Direktivnom Vijeća Europske unije 2017/2455. Svi koji su do sad kupovali putem eBaya, AliExpressa Banggooda i sličnih webshopova uz uvjete i troškove dostave morat će provjeriti je li u cijenu uračunat PDV.

Sistem naplate proizvoda

Sistem naplate proizvoda koje potrošači kupuju na daljinu bit će dvojak. Jedan način je da će u samoj cijeni biti uračunat PDV. Drugi način je da će cijena proizvoda biti iskazana bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost.

Pretpostavlja se da većina trgovaca neće obračunavati PDV u cijene. Svaka država članica ima svoju stopu poreza. Hrvatska ima stopu PDV od 25%. Istu stopu imaju Švedska i Danska. Jedino Mađarska ima veću stopu, 27%. Slovenija i Italija imaju stopu od 22%, a Austrija od 20%. U Njemačkoj je stopa poreza na dodanu vrijednost 19%. Najmanju stopu na dodanu vrijednost platit će potrošači iz Luksemburga, 17 posto.

Cijene proizvoda s obračunatim porezom na dodanu vrijednost koje će potrošači platiti ovisi o tome u kojoj od države članice potrošač živi. Sukladno gore iskazanim stopama, navedenim državama članica cijene proizvoda od 13,30 eura i 22,00 eura su sljedeće:

U zadnjih godinu dana, zbog lockdowna uzrokovanog pandemijom, drastično je porasla prodaja na daljinu. Čak su i neki trgovci koji nikad prije nisu prodavali putem Interneta počeli prodavati svoje proizvode na daljinu. Ponuda proizvoda se je uvelike povećala, a povećala se i potražnja za njima putem Interneta.

Gotovo sigurno će potrošači plaćati PDV na pošiljku kad ju dobiju na svoju kućnu adresu ili ju pokupe u poštanskom uredu. Loša je vijest da ako je pošiljka male vrijednosti već naručena i dospije poslije 1. srpnja na nju će se morati platiti PDV.

Rezime

  • Paketi iz Kine i ostalih zemalja izvan EU, vrijednosti do 160 kuna, od 1. srpnja će za običnog kupca iz Hrvatske poskupjeti za 25%,
  • U slučaju da je paket naručen preko trgovca iz EU koji se koristi sustavom IOSS, on će kupcu izravno zaračunati hrvatski PDV (vrijedi za sve pakete vrijednosti do 1.135 kuna),
  • Kada paket stiže izravno od prodavača iz, primjerice, Kine, primatelj će hrvatskih 25% PDV-a (ako ga prodavatelj nije ranije zaračunao) na ukupnu vrijednost platiti prilikom preuzimanja paketa,
  • Na pakete vrijednosti do 160 kuna i dalje se neće zaračunavati carina niti troškovi carinskog postupka (osim za alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, duhan i duhanske proizvode).

Sve navedeno je propisano odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su usklađene s direktivama Vijeća EU te stupa na snagu 1. srpnja 2021. godine.

Možda će vas zanimati..