Novi propisi koji se tiču potrošača

Napisala:Ana Smoljak

08/02/2022

Ove godine na snagu stupaju novi propisi koji se tiču potrošača. Početkom godine na snagu su stupile izmijene Zakona o obveznim odnosima. Izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima u hrvatski pravni sustav implementira se direktiva Europske unije iz 2019. godine 771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20.05.2019. g. u određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe.

Ovom Direktivom i izmjenama Zakona o obveznim odnosima mijenjaju se određena dosadašnja pravila odgovornosti za materijalne nedostatke stvari te jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) koje se sada naziva komercijalno jamstvo. Nove odredbe ZOO-a primjenjuju se na ugovore koji su sklopljeni nakon 01. siječnja 2022. godine. Više o promjenama koje su stupile s izmjenama Zakona o obveznim odnosima potražite u digitalnom priručniku kojeg smo objavili u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj.

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi

Puna primjena izmjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom započinje 1. ožujka ove godine. Nadogradnjom postojećeg pravnog okvira u skladu s odredbama Direktive (EU) 2019/633, u okviru kojeg se povećava broj nepoštenih trgovačkih praksi u skladu s odredbama Direktive i dodavanjem nekih novih nepoštenih trgovačkih praksi, dodatno se uređuje postupak utvrđivanja postojanja nepoštenih trgovačkih praksi uvođenjem novih instrumenata te uspostavlja bazni okvir za suradnju s Europskom komisijom i provedbenim tijelima drugih država članica o pitanjima borbe protiv nepoštenih trgovačkih praksi.

Zakon o zaštiti potrošača

Kao rezultat usklađivanja s odredbama Direktive (EU) 2019/2161, jedna od važnijih novina Zakona o zaštiti potrošača je propisivanje zabrane stavljanja robe na tržište Republike Hrvatske uz tvrdnju da je identična robi na tržištima drugih država članica iako se u stvarnosti značajno razlikuje po sastavu ili obilježjima.

Nadalje, izvršene su i odgovarajuće izmjene i dopune odredaba koje uređuju sklapanje ugovora na daljinu i izvan poslovnih prostorija. U skladu s odredbama predviđenim Direktivom (EU) 2019/2161, a koje se odnose na usklađivanje s digitalnim trendovima, dodatne zahtjeve u pogledu transparentnosti vezano uz sklapanje ugovora i pružanje obavijesti pružatelja internetskih tržišta, te odredbe koje se odnose na to da pisana potvrda mora sadržavati i potvrdu prethodne suglasnosti koja se odnosi na slučajeve u kojima je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, a za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, u slučaju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Također, u pozivu potrošaču za sudjelovanje na događanju u organizaciji trgovca čija je svrha promocije ili prodaje proizvoda potrošaču, poput izleta i svečanih večera, trgovac je dužan jasno i razumljivo informirati potrošača o toj svrsi te o svim uvjetima sudjelovanja na događanju. Obvezivanje potrošača na kupnju proizvoda ili na bilo kakvo drugo plaćanje tijekom besplatnog izleta koji je organizirao trgovac radi promocije ili prodaje proizvoda, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...