Ususret euru

Napisala:Ana Smoljak

18/10/2022

Otkad je 12. srpnja ove godine Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a (Ecofin) usvojilo tri konačna pravna akta koja su potrebna kako bi Hrvatska mogla uvesti euro 1. siječnja 2023., intenzivno se radi na edukaciji potrošača. Tad je donesena između ostalog i odluka o stopi konverzije kune u euro po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna.

Uz uredbu kojom se utvrdio definitivni tečaj konverzije kune u euro, Ecofin je usvojio još dva pravna akta. Usvojio je odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj te dopunu uredbe u kojoj će se popisu 19 članica europodručja dodati Hrvatska kao 20. članica.

Europski monetarni sustav odigrao je važnu ulogu pri stvaranju stabilnog monetarnog područja u Europi. Smanjio je transakcijske troškove između država članica, ali je eliminirao i valutni rizik. O euro području više u blogu euro zona.

Obveza dvojnog iskazivanja cijena započela je 5. rujna ove godine. Završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura. Dvojno iskazivanje cijena ključna je mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura.

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu cijena odnosi. Ali i kako bi potrošači mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate. Fiksni tečaj konverzije treba biti istaknut na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga.

Što euro donosi hrvatskim građanima? Koji su troškovi uvođenja eura? Mora li Hrvatska uvesti euro? Gdje ćemo moći zamijeniti gotov novca kune u gotov novac eura? Pogledajte u edukativnom video Euro zamijenjuje kunu.

Možda će vas zanimati..

Zimsko sezonsko sniženje

Zimsko sezonsko sniženje

Zimsko sezonsko sniženje traje do 25. veljače 2024. godine. Popusti su u poslovnicama i Internet trgovini. U kupovini...

Potrošačica – nove aktivnosti

Potrošačica – nove aktivnosti

Društvo Potrošačica je prijavilo promidžbenu akitvnost - Informativno edukativni video - "Korelacija potrošača i...