U medijima

godina

godina

godina

godina

2021. godina

2020. godina

  • Peticija “Zaustavimo oporezivanje žena”
  1. https://radio-mreznica.hr/potrosacice-pokrenule-akciju-za-smanjenje-pdv-a-na-higijenske-proizvode-za-zene/ (10.03.2020.)

2019. godina

  • Zaposlena (časopis) – prosinac
    2019/ siječanj 2020