Završeni projekti

Osviješteni potrošači

Na razini EU prioritet je prelazak na kružno gospodarstvo. Sukladno tome institucije EU su usvojile Direktivu 2018/0172 EP kojom će se ograničiti upotreba jeftine plastike. Projektom Osviješteni potrošači informirat će se i educirati potrošači o kružnom gospodarstvu i...