Završeni projekti

Animirani edukativni video Smanji otpad od hrane

Naziv projekta: Animirani edukativni video Smanji otpad od hrane Poziv: Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana NRM - 2021.-2022., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu koja se sufinancira sredstvima Mjere 20...