Završeni projekti

Zaštita potrošača u EU

Primorsko-goranska županija je dana 04. studenog 2019. godine donesla Odluku o X. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a temeljem prijava pristiglih u...