Završeni projekti

Konferencija Prava potrošača

Politika zaštite potrošača je jedna od prioritetnih politika Europske unije. S obzirom na to da je Hrvatska na začelju EU po zaštiti potrošača, na konferenciji Prava potrošača ćemo informirati i educirati potrošače o njihovim pravima. Još 1962. godine je američki...