Završeni projekti

Euro – službena valuta u Hrvatskoj

Naziv projekta: Euro - službena valuta u Hrvatskoj Poziv: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2022. godini. Trajanje projekta: 1. kolovoz – 31. listopad 2022.  Broj ugovora: Klasa:...