Projekti u provedbi

Informiranje građana Općine Matulji o zaštiti prava potrošača

Naziv projekta: Informiranje građana Općine Matulji o zaštiti prava potrošača Poziv: Javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2024. godini Davatelj...