Videogalerija

PROJEKTI

Projekti Društva Potrošačica

PROJEKTI

Smanji otpad od hrane

Kako automobilu treba gorivo da bi se kretalo tako čovjeku treba hrana kako bi preživio. No ponekad ljudske oči vide i više nego što je tijelu potrebno te se zbog toga kupuje i naručuje previše hrane ili se skuha i više nego što se može pojesti. Nažalost, višak te hrane završi u kanti za otpad, iako se njegovo bacanje moglo spriječiti.

PROJEKTI

Euro zamijenjuje kunu

Zbog uvođenja eura kao službene valute plaćanja u Republici Hrvatskoj Društvo Potrošačica konstantno radi na informiranju i educiranju potrošača o svim promjenama koje ih očekuju u tom periodu. U edukativnom videu “Euro zamijenjuje kunu” saznat će te sve informacije o eurozoni, cilju uvođenja eura, dvojnom iskazivanju cijena, zaštiti potrošača u tom periodu i ostalim korisnim informacijama.

PROJEKTI

Nepoštena poslovna praksa

U edukativnom video odgovaramo pitanja: Tko je potrošač? , Što nepoštena poslovna praksa uključuje?, Što je zavaravajuća poslovna praksa?, Što je agresivna poslovna praksa?, Koje su okolnosti na koje se zavaravajuća poslovna praksa odnosi?, Što napraviti kada konstantno primate neželjene poruke?, Kako postupiti kada potrošač sumnja da je trgovčeva poslovna praksa nepoštena?

PROJEKTI

Nepoštena poslovna praksa?

Svi smo mi potrošači. O tome što je i kako se zaštiti od nepoštene poslovne prakse u drugoj radio emisiji Poriluk govorila je zamjenica predsjednice Društva Potrošačica

PROJEKTI

Senzibilizacija potrošača o zaštiti prava potrošača

S ciljem senzibilizacije potrošača o zaštiti prava potrošača tijekom deset mjeseci provedbe projekta snimit će se i emitirati tri radio emisija Poriluk. U prvoj radio emisiji gostovala je predsjednica Društva Potrošačica.

PROJEKTI

Za Babine gore zdravlje

Projekt senzibilizacije javnosti o propustima u pripremi dokumentacije za RCGO Babina gora podržan je u okviru EGP i Norveških grantova. Jedna od aktivnosti bila je obilazak lokacije predviđene za izgradnju RCGO Babina gora.

PROJEKTI

Pokretanje newslettera Društva Potrošačica

U sklopu aktivnosti informiranja i educiranja potrošača, Društvo Potrošačica planira tijekom ove godine distribuciju serije od pet newslettera s ciljem povećanja znanja i svijest potrošača o pravima potrošača.
Pozivamo sve potrošačice i potrošače da se putem mrežne stranice www.potrosacica.hr pretplate na newsletter kako bi na jednostavan i sažet način bili upoznati sa svim aktivnostima Društva Potrošačica.

PROJEKTI

Svjetski dan prava potrošača

U povodu Svjetskog dana prava potrošača, 15. ožujka, pripremili smo prigodne aktivnosti kako bi se obilježavanje produžilo na cijeli tjedan. U ponedjeljak smo u suradnji su Udrugom za pravnu pomoć organizirali prigodni webinar, a u subotu u Vrbovskom dijelili besplatne brošure potrošačicama i potrošačima s osnovim infomracijama o potrošačkim pravima.

PROJEKTI

Odgovorne potrošačice

Društvo Potrošačica s Veleučilištem u Slavonskom Brodu provodi projekt Odgovorne potrošačice! koji financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s financijskom podrškom u iznosu od 116.290,80 kuna.

U sklopu projekta održat će se devet radionica: po tri u Slavonskom Brodu, Novoj Gradišci i Požegi.

Cilj projekta Odgovorne potrošačice! je da potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, odnosno da racionalno koriste plastiku.

PROJEKTI

Potrošačka prava i obaveze

Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske u razdoblju od 07. svibnja 2019. do 07. studenog 2019. je provodila projekt „Potrošačka prava i obaveze“ kojemu je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelio financijska podrška u iznosu od HRK 63.897,51. U sklopu projekta „Potrošačka prava i obaveze“ održane su tri javne tribine: jedna u Karlovcu, druga u Dugoj Resi a treća u Muću.

PROJEKTI

Potrošačka školica

Projektom „Potrošačka školica“ jača se svijest potrošača o njihovima pravima i načinima ostvarivanja istih putem devet informativno-edukativnih radionica. Društvo Potrošačica je partner na projektu “Potrošačka školica” koji provodi Udruga Mrežnica

AKTIVNOSTI

Aktivnosti Društva Potrošačica

AKTIVNOSTI

Zbog usklađivanja s Direktivnom Vijeća EU uvodi se PDV na komercijalne pošiljke male vrijednosti. Komercijalne pošiljke male vrijednosti su vrijednosti do 22 eura u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do približno 160,00 kn. Od 01. srpnja će se na sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku izvan EU obračunavati porez na dodanu vrijednost neovisno o njihovoj vrijednosti. 

AKTIVNOSTI

Društvo Potrošačica je u suradnji s Udrugom za pravnu pomoć na Svjetski dan potrošača održalo prigodan webinar Potrošači na digitalnom tržištu. Za sve one koji nisu mogli sudjelovati predavačice su izradile snimku.

AKTIVNOSTI

Na Svjetski dan prava potrošača predsjednica Društva Potrošačica gostovala je u radio emisiji Poriluk. U emisiji je o svemu pomalo pa tako i o online peticiji Zaustavimo oporezivanje potrošačica.

AKTIVNOSTI

Svjetski dan potrošača je godišnja prigoda za aktivno obilježavanje problematike vezane uz zaštitu potrošača. U Hrvatskoj je krajem 2018. godine napravljen veliki korak unatrag u zaštiti prava potrošača. Tad je nadležno ministarstvo donijelo odluku kojom ukida financiranje regionalnih podružnica, Savjetovališta potrošača. Naime, savjetovališta potrošača su ostala bez financijskih sredstava za redovan rad te su samim time ugašena savjetovališta potrošača.

AKTIVNOSTI

U sklopu projekta KNJIŽNICOM KROZ FINANCIJSKO OPISMENJAVANJE predsjednica Društva održala je predavanje na temu Kako biti odgovoran i informiran potrošač

AKTIVNOSTI

Informirajte se o izvješću o održivom tržištu, dobnoj i spolnoj ravnopravnosti potrošača, savjetovanju potrošača…

AKTIVNOSTI

Bacanje hrane je posebno aktualna tema za blagdane, zato što mnogo blagdanske hrane završi u smeću što ne samo da potrošač(ic)e košta novaca već i nanosi štetu okolišu.

AKTIVNOSTI

Pregled aktivnosti Društva Potrošačica u 2019. godini

aktivnosti

Predstavljanje Društva Potrošačica na Susretu prigodom obilježavanja 11. obljetnice preminuća Chaire Lubich i 20. obljetnice njenog posjeta Hrvatskoj u Splitu 10.03.2019.

aktivnosti

Izvješće o ravnopravnosti spolova

aktivnosti

Predstavljanje udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske u emisiji Ravnopravne među nama