Videogalerija

PROJEKTI

Projekti Društva Potrošačica

PROJEKTI

Odgovorne potrošačice

Društvo Potrošačica s Veleučilištem u Slavonskom Brodu provodi projekt Odgovorne potrošačice! koji financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta s financijskom podrškom u iznosu od 116.290,80 kuna.

U sklopu projekta održat će se devet radionica: po tri u Slavonskom Brodu, Novoj Gradišci i Požegi.

Cilj projekta Odgovorne potrošačice! je da potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, odnosno da racionalno koriste plastiku.

PROJEKTI

Potrošačka prava i obaveze

Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske u razdoblju od 07. svibnja 2019. do 07. studenog 2019. je provodila projekt „Potrošačka prava i obaveze“ kojemu je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelio financijska podrška u iznosu od HRK 63.897,51. U sklopu projekta „Potrošačka prava i obaveze“ održane su tri javne tribine: jedna u Karlovcu, druga u Dugoj Resi a treća u Muću.

PROJEKTI

Potrošačka školica

Projektom „Potrošačka školica“ jača se svijest potrošača o njihovima pravima i načinima ostvarivanja istih putem devet informativno-edukativnih radionica. Društvo Potrošačica je partner na projektu “Potrošačka školica” koji provodi Udruga Mrežnica

AKTIVNOSTI

Aktivnosti Društva Potrošačica

AKTIVNOSTI

Informirajte se o izvješću o održivom tržištu, dobnoj i spolnoj ravnopravnosti potrošača, savjetovanju potrošača…

AKTIVNOSTI

Bacanje hrane je posebno aktualna tema za blagdane, zato što mnogo blagdanske hrane završi u smeću što ne samo da potrošač(ic)e košta novaca već i nanosi štetu okolišu.

AKTIVNOSTI

Pregled aktivnosti Društva Potrošačica u 2019. godini

aktivnosti

Predstavljanje Društva Potrošačica na Susretu prigodom obilježavanja 11. obljetnice preminuća Chaire Lubich i 20. obljetnice njenog posjeta Hrvatskoj u Splitu 10.03.2019.

aktivnosti

Izvješće o ravnopravnosti spolova

aktivnosti

Predstavljanje udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske u emisiji Ravnopravne među nama