O nama

 

CILJEVI, VIZIJA I MISIJA

potrosacica.hr 

Ciljevi Društva Potrošačica sukladno statutu su:

  • informiranje, edukacija i savjetovanje potrošačica Hrvatske,
  • utjecati na veću razinu svijesti o važnosti i unapređenju zaštitu potrošača u područjima koja se tiče osobnog svakodnevnog života i usluga koje koristimo, u područjima zaštite različitih društvenih i dobnih kategorija, zaštite zdravlja, očuvanje prirode i okoliša, održivog razvoja te u područjima poslovanja i odnosa.
  • umrežavanjem s hrvatskim i međunarodnim udrugama i organizacijama za zaštitu potrošača,
  • aktivno sudjelovati u kreiranju i provođenju javnih politika i Zakonskih regulativa zaštite potrošača Republike Hrvatske kao jedne od prioritetnih politika Europske unije,
  • promovirati,zaštiti i zastupati interese udruga za zaštitu potrošača i potrošačica pri institucijama Republike Hrvatske i pri tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave,
  • promovirati volonterstvo i organizirati volonterski rad u Društvu,
  • poticati participativne demokracije potrošača u odlučivanju.

Područja djelovanja Društva sukladno ciljevima su: ljudska prava: zaštita potrošača, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, zaštita okoliša i prirode, zaštita zdravlja i međunarodna suradnja.

 Uprava

TIJELA DRUŠTVA POTROŠAČICA su: Skupština, Upravni odbor, Predsjednica i Zamjenica predsjednice.

SKUPŠTINU čine svi redovni članovi Društva Potrošačica.

UPRAVNI ODBOR čine tri člana: predsjednica, zamjenica predsjednice i članica.

Predsjednica: Ana Smoljak, univ.spec.oec.

Zamjenica predsjednice: Marija Perušić, struč.spec.oec.

O NAMA

Osnovne informacije

Naziv udrugePotrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske

Sjedište: Dobra 1, HR-51326 Vrbovsko, Hrvatska

Facebook stranica: https://www.facebook.com/drustvo.potrosacica/ 

E-mail: potrosacica@potrosacica.hr  

Datum osnivanja: 20. srpnja 2018.

Datum upisa u registar: 05. rujna 2018.

OIB: 15162461300

IBAN: HR45 2484 0081 1350 9072 6

SWIFT: RZBHHR2XXXX 

Banka: Raiffeisen Bank d.d.