Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt “Upoznajmo svoja potrošačka prava” koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo javnu svijest o potrošačkim pravima. Tako smo prošli petak educirali potrošače o novim zakonima EU. Novi zakoni Europske unije donose...
Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Završena provedba projekta Potrošačka školica 2024.

Sa zadnjim danom lipnja završila je provedba projekta Potrošačka školica 2024. Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufinancirala je Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na začelju EU po educiranosti i informiranosti potrošača. Stoga je...