Institucionalni okvir zaštite potrošača

Napisala:Ana Smoljak

20/09/2022

Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22) stupio je snagu 28. svibnja ove godine. Odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na institucionalni okvir zaštite potrošača nalaze se u petom dijelu Zakona.

Nositelji zaštite potrošača su: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača, nadležne inspekcije, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, poslovna udruženja, udruge za zaštitu potrošača, jedinice lokalne samouprave i ostala javnopravna tijela. Za poslove zaštite potrošača nadležno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Na temelju čl. 132. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Rad Vijeća je javan. Vijeće sudjeluje u izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača, potiče izmjene i dopune propisa, donošenje novih propisa iz područja zaštite potrošača te sudjeluje u kreiranju politike zaštite potrošača.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine utvrđuje prioritetna područja koja je potrebno unaprijediti u nadolazećem razdoblju kako bi se osnažio položaj potrošača u Republici Hrvatskoj te povećalo njihovo povjerenje u tržište.

Velika pažnja u provedbi Nacionalnog programa posvetit će se mjerama koje će biti upotrijebljene u svrhu zaštite potrošača tijekom procesa uvođenja eura kao zakonskog sredstva plaćanja. Posebna pažnja posvetit će se informiranju potrošača o promjenama koje nadolaze tijekom procesa uvođenja eura. Shodno tome Društvo Potrošačica konstantno radi na informiranju i educiranju potrošača o svim promjenama koje ih očekuju tijekom procesa uvođenja eura. Snimili smo i montirali edukativni video Euro zamjenjuje kunu. Proveli smo javnu tribinu Euro – službena valuta u Hrvatskoj u Dobrinju, Euro u Hrvatskoj na Krku i u Vrbovskom. U Kraljevici smo organizirali okrugli stol Što euro donosi potrošači(ca)ma. Kao i razne druge aktivnosti s ciljem educiranja potrošača o tijeku uvođenja eura.

U razdoblju provedbe Nacionalnog programa stvarat će se uvjeti za efikasniju provedbu potrošačkog zakonodavstva, bolju informiranost potrošača, lakše ostvarenje potrošačkih prava te jačanje prava potrošača u digitalnom okruženju.

Jedinice lokalne samouprave

Temeljem čl. 133 Zakona o zaštiti potrošača Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno:

 1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača
 2. organizirati savjetovanje potrošača
 3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
 4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini
 5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Tijekom ove godine projekte Društva Potrošačica financijski podupiru sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad DelniceGrad Kastav, Grad KrkGrad Vrbovsko, Općina Dobrinj, Općina Punat i Općina Rakovica. Osim što nas financijski podupiru Grad Delnice, Grad Krk, Grad Vrbovsko i Općina Dobrinj su nam osigurali i prostore za provedbe aktivnosti po projektima koje smo na njihovom području provodili ili ćemo tek provesti. Prostor za provedbu okruglog stola Što euro donosi potroši(ca)ma osiguralo nam je Grad Kraljevica. U sklopu projekta Primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava provest ćemo tri edukativne radionice. Prostor za provedbu radionica osigurali su Grad Čabar, Grad Delnice i Grad Vrbovsko.

Udruge za zaštitu potrošača

Poslovi udruga za zaštitu potrošača propisani su čl. 136 Zakona o zaštiti potrošača. Tako udruge za zaštitu potrošača mogu na području zaštite potrošača obavljati sljedeće poslove:

 1. pružati preventivnu zaštitu putem informiranja, izobrazbe i savjetovanja potrošača o njihovim pravima i obvezama
 2. provoditi, putem akreditiranih laboratorija, usporedne testove proizvoda i rezultate objavljivati u medijima
 3. provoditi preko akreditiranih laboratorija u zemlji, a po potrebi i u inozemstvu, naknadna ispitivanja proizvoda stavljenih na tržište
 4. pružati pomoć oštećenom potrošaču u nastupu prema trgovcu
 5. davati primjedbe i prijedloge pri donošenju propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača
 6. obavljati i druge poslove iz područja zaštite potrošača.

Nažalost, zbog nedostatka financijskih sredstava udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske trenutno pruža samo preventivnu zaštitu putem informiranja i educiranja potrošača. Individualno savjetovanje potrošača vršimo samo za svoje članove.

Možda će vas zanimati..