Institucionalni okvir zaštite potrošača

Napisala:Ana Smoljak

20/09/2022

Novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22) stupio je snagu 28. svibnja ove godine. Odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na institucionalni okvir zaštite potrošača nalaze se u petom dijelu Zakona.

Nositelji zaštite potrošača su: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača, nadležne inspekcije, Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, poslovna udruženja, udruge za zaštitu potrošača, jedinice lokalne samouprave i ostala javnopravna tijela. Za poslove zaštite potrošača nadležno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Na temelju čl. 132. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Rad Vijeća je javan. Vijeće sudjeluje u izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača, potiče izmjene i dopune propisa, donošenje novih propisa iz područja zaštite potrošača te sudjeluje u kreiranju politike zaštite potrošača.

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine utvrđuje prioritetna područja koja je potrebno unaprijediti u nadolazećem razdoblju kako bi se osnažio položaj potrošača u Republici Hrvatskoj te povećalo njihovo povjerenje u tržište.

Velika pažnja u provedbi Nacionalnog programa posvetit će se mjerama koje će biti upotrijebljene u svrhu zaštite potrošača tijekom procesa uvođenja eura kao zakonskog sredstva plaćanja. Posebna pažnja posvetit će se informiranju potrošača o promjenama koje nadolaze tijekom procesa uvođenja eura. Shodno tome Društvo Potrošačica konstantno radi na informiranju i educiranju potrošača o svim promjenama koje ih očekuju tijekom procesa uvođenja eura. Snimili smo i montirali edukativni video Euro zamjenjuje kunu. Proveli smo javnu tribinu Euro – službena valuta u Hrvatskoj u Dobrinju, Euro u Hrvatskoj na Krku i u Vrbovskom. U Kraljevici smo organizirali okrugli stol Što euro donosi potrošači(ca)ma. Kao i razne druge aktivnosti s ciljem educiranja potrošača o tijeku uvođenja eura.

U razdoblju provedbe Nacionalnog programa stvarat će se uvjeti za efikasniju provedbu potrošačkog zakonodavstva, bolju informiranost potrošača, lakše ostvarenje potrošačkih prava te jačanje prava potrošača u digitalnom okruženju.

Jedinice lokalne samouprave

Temeljem čl. 133 Zakona o zaštiti potrošača Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno:

 1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača
 2. organizirati savjetovanje potrošača
 3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
 4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini
 5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Tijekom ove godine projekte Društva Potrošačica financijski podupiru sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad DelniceGrad Kastav, Grad KrkGrad Vrbovsko, Općina Dobrinj, Općina Punat i Općina Rakovica. Osim što nas financijski podupiru Grad Delnice, Grad Krk, Grad Vrbovsko i Općina Dobrinj su nam osigurali i prostore za provedbe aktivnosti po projektima koje smo na njihovom području provodili ili ćemo tek provesti. Prostor za provedbu okruglog stola Što euro donosi potroši(ca)ma osiguralo nam je Grad Kraljevica. U sklopu projekta Primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava provest ćemo tri edukativne radionice. Prostor za provedbu radionica osigurali su Grad Čabar, Grad Delnice i Grad Vrbovsko.

Udruge za zaštitu potrošača

Poslovi udruga za zaštitu potrošača propisani su čl. 136 Zakona o zaštiti potrošača. Tako udruge za zaštitu potrošača mogu na području zaštite potrošača obavljati sljedeće poslove:

 1. pružati preventivnu zaštitu putem informiranja, izobrazbe i savjetovanja potrošača o njihovim pravima i obvezama
 2. provoditi, putem akreditiranih laboratorija, usporedne testove proizvoda i rezultate objavljivati u medijima
 3. provoditi preko akreditiranih laboratorija u zemlji, a po potrebi i u inozemstvu, naknadna ispitivanja proizvoda stavljenih na tržište
 4. pružati pomoć oštećenom potrošaču u nastupu prema trgovcu
 5. davati primjedbe i prijedloge pri donošenju propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača
 6. obavljati i druge poslove iz područja zaštite potrošača.

Nažalost, zbog nedostatka financijskih sredstava udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske trenutno pruža samo preventivnu zaštitu putem informiranja i educiranja potrošača. Individualno savjetovanje potrošača vršimo samo za svoje članove.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...