Biootpad – resurs za proizvodnju gnojiva

Napisala:Ana Smoljak

27/09/2020

Svi mi, potrošačice i potrošači, svojim ponašanjem svaki dan možemo dovesti do promjena koje će se vidjeti. Potrošači(ce) imaju snagu pretvoriti kupnju u društveno odgovorno djelovanje, a to će dovesti do društveno odgovornog ponašanja proizvođača. Kako? Potrebne su promijene navika do kojih može doći promjenom ljudske svijesti.

Ako postoji alternativa, ako možemo kupiti mineralnu vodu u staklenoj ambalaži, kupimo ju u staklenoj a ne u plastičnoj ambalaži. Staklu treba 4000 godina da se razgradi, a neka plastika se nikad ne razgradi. Plastiku kroz prehrambeni lanac unosimo u svoj organizam i po nekim studijama svi mi u svojim organima imamo mikroplastiku. Stoga su nužne promjene obrasca ponašanja koja su neodrživa.

Zadnjih par godina nabavljaju se kante za odvojeno prikupljanje otpada. Kamo će se odvoziti odvojeno prikupljeni otpad? Kako će se prerađivati? Ne zna se. Nemamo nikakvu mogućnost materijalnog iskorištavanja korisnog dijela otpada.

Budući da prosječno kućanstvo najviše proizvodi kuhinjskog otpada (39%), koje je najlakše reciklirati, u Parizu je od 07. rujna 2020. godine organizirano prikupljanje biootpada na lokalnim tržnicama u šest pariških arondismana s ciljem smanjenja količine otpada i zaštite okoliša. Potrošači(ce) mogu predati biootpad na najbližoj tržnici. Tako je izbjegnuto postavljanje dodatnih spremnika i miomirisa na javnim površinama ali i potrošnja goriva i emisija plinova vozila komunalnih službi.

Posebno prikupljanje biootpada omogućit će njegovo korištenje za proizvodnju bioplina za potrebe gradskog prijevoza i gnojiva za lokalne poljoprivrednike.

U biootpad spadaju ostatci hrane (ljuske jaja, kosti, talog kave i čaja), trave, lišće, cvijeće, kore drveta, voća, listovi salate, blitve, kelja kao i papirnate maramice i ručnici te kartonske kutije za jaja.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....