Jesu li potrošači regulatori tržišta?

Napisala:Ana Smoljak

28/08/2023

Potrošači(ce), ključni smo za djelotvorno tržište jer kao regulator razvoja gospodarstva direktno utječemo na razvoj konkurentnosti gospodarstva. EU poduzima korake s ciljem provedbe strategije financiranja održivog rasta i prijelaza na niskougljično i resursno učinkovito gospodarstvo. Kao potrošači(ce) imamo moć nagrađivanja vodećih tvrtki u stvaranju društveno i ekološki održive ekonomske vrijednosti.

Većina potrošača prilikom kupnje gleda cijenu. Nemojmo gledati samo na cijenu. Gledajmo i na društvenu vrijednost proizvoda. Kako proizvodni proces doprinosi održivom razvoju i utječe na okolišne ciljeve. Prijelaz na kružno gospodarstvo uključuje sprječavanje nastanka otpada, ali i recikliranje. Dakle, prijelaz na kružno gospodarstvo sprečava i kontrolira onečišćenja te tako doprinijeti zaštiti i očuvanju bioraznolikosti i ekosustava.

Potiče se uporaba ekonomskih instrumenata koji uključuju programe proširene odgovornosti proizvođača kako bi se promicalo kružno gospodarstvo, održivi razvoj i gospodarenje otpadom. Moto “čist planet za sve” predstavlja strateški dugoročnu viziju klimatski neutralnog gospodarstva Europske unije do 2050. godine.

Kružno gospodarstvo je važno za postizanje ciljeva održivog razvoja tako što omogućava pomak prema održivoj proizvodnji i potrošnji, promicanje održivih tehnologija i osiguravanje održivog upravljanja prirodnih resursa, odnosno važno je za doprinos održivoj Europi.

Potrošači(ce), doprinesimo globalnim naporima da se pređe s linearne na kružnu proizvodnju i potrošnju plastike s ciljem zaustavljanja plastičnog otpada u morskom smeću.

Ne samo da ćemo time doprinijeti zaštiti okoliša, doprinijet ćemo i promociji zdravlja. Naime, nedavno je objavljeno kako je i u srcu i u krvnim žilama se nalazi mirko plastika. Dakle, više nema organa u ljudskom organizmu u kojem nema mikro plastike.

Glavni pokretači povećanja količine plastičnog otpada i njegove raspršenosti u okolišu povezani su i s vrijednosnim lancem i tržištem plastike. Povezani su i s ponašanjem potrošač(ic)a i društvenih trendova. Pokažimo da smo regulator tržišta, nemojmo kupovati proizvode pakirane u plastičnu ambalažu ako postoji alternativa. Nabava kružnih proizvoda i usluga može povećati kružno gospodarstvo i ulaganje u čiste, sigurne, netoksične i održive cikluse.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....