Inicijativa za smanjenjem oporezivanja potrošačica

Napisala:Ana Smoljak

14/02/2021

Hrvatski sabor je prilikom izmjena i dopuna Zakona o PDV-u smanjio stopu PDV-a na brojne prehrambene namirnice i pelene na 13%, a na silikonske implantate za grudi i kino ulaznice 5%. Inače se stopa PDV-a od 5% primjenjuje na osnovne životne potrepštine. Ima li potrošačica izbora? Može li odlučiti da neće kupiti tampone i/ili higijenske uloške?

Svaki mjesec potrošačica mora nabaviti tampone i/ili higijenske uloške na koje plaća porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%. Hrvatski sabor smatra da su tamponi i higijenske potrepštine za žene luksuz s jedne strane. S druge strane, smatra da su kino ulaznice i silikonski implantanti za grudi osnove životne potrepštine. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom COVID-19, više od godinu dana nisam bila u kinu. Dakle, kino ulaznicu nisam kupila više od godinu dana, a tampone sam u međuvremenu kupovala. I to svaki mjesec jedno pakiranje.

Neke države svijeta su još davno ukinule tampon tax. Budući da je jako puno osoba emigriralo u Irsku, važno je napomenuti da je u Irskoj takav porez nepostojeći. Irska oduvijek smatra da žene ne bi smjele biti oporezivane samo zato što su žene. Naime, ekvivalent ovakvom trošku u muškom svijetu jednostavno ne postoji. Drugim riječima, ne postoji proizvod koji kupuju samo muškarci i da nemaju izbora žele li ga kupiti ili ne.

Tampon tax

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske se od proljeća 2019. godine bavi problematikom Tampon tax. U prosincu 2019. godine je pokrenula peticiju „Zaustavimo oporezivanje potrošačica“. Neke od aktivnosti Društva Potrošačica vezanih uz ovu temu su konferencija Prava potrošača na kojoj je bio panel pod nazivom Spolna ravnopravnost potrošača i šesta informativno-edukativna radionica u sklopu projekta Potrošačka školica. Do sad sam napisala dva bloga na temu oporezivanja potrošačica samo zato što su žene: Porez na tampone i Zaustavimo oporezivanje žena. U emisiji Ravnopravne među nama Trend TV emitiranoj 02.05.2019. govorila sam o Izvješću o ravnopravnosti spolova. O spolnoj ravnopravnosti potrošača govorim i u emisiji Ravnopravne među nama koja je emitirana 06.01. ove godine.

Ovih dana su našu inicijativu prepoznale i neke političke stranke. Nadamo se da će sad, kad su se političari uključili u smanjenje rodnih razlika doći do smanjenja stope oporezivanja higijenskih proizvoda. Naime, obrasci potrošnje žena razlikuju se od obrazaca potrošnje muškaraca. Žene kupuju više higijenskih proizvoda i proizvoda za poboljšanje zdravlja, obrazovanja i prehrane. Navedeno, u kombinaciji s nižim dohotkom žena, dovodi do toga da potrošačice snose veći teret prilikom oporezivanja.

Izvješća Europskog parlamenta

Još prije dvije godine, Europski je parlament na plenarnoj sjednici u Strasbourgu velikom većinom glasova prihvatio dva izvješća koja se bave aspektima rodne ravnopravnosti, Izvješće o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu te Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU-u. Usvajanjem tih izvješća Europski parlament naglašava važnost rodne ravnopravnosti za pravilno funkcioniranje institucija te poziva države članice da uvedu izuzeća od oporezivanja, snižene stope i nulte stope poreza na ženske higijenske proizvode te ostale “proizvode i usluge s pozitivnim društvenim, zdravstvenim i okolišnim učincima”.

Zbog neimaštine (tzv. Periody poverty) trajan je problem u EU kupovina ženskih higijenskih proizvoda. Zbog toga EU poziva sve države članice da ukinu takozvani „porez na njegu i tampone”, iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom o PDV-u i primijene izuzeće ili stopu PDV-a od 0 % na te osnovne proizvode.

I u Hrvatskoj postoji mogućnost da se na tampone i higijenske uloške primjenjuje nulta stopa poreza na dodatnu vrijednost. Ako se definira da su tamponi i higijenski ulošci medicinska pomagala, što ustvari i jesu, na njih se može primijeniti stopa PDV-a od 0%.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....