Pravo na popravak

Napisala:Ana Smoljak

12/04/2023

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za promicanje popravka robe i izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394, Direktive (EU) 2019/771 i (EU) 2020/1828 usvojena je 22.03.2023. Inicijativom „pravo na popravak” dopunjuje se više drugih prijedloga Komisije za održivu potrošnju tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Time se ujedno uspostavlja okvir za istinsko pravo na popravak u svim državama članicama Europske Unije.

Iako bi se proizvodi mogli popraviti, potrošači ih često ne žele popraviti, već prerano ih odbace. Prerano odlaganje popravljive robe dovodi do porasta otpada, te stvaranja emisije stakleničkih plinova i veću potražnju za vrijednim resursima u proizvodnja novih dobara.

Osigurat će se popravak većeg broja proizvoda do isteka jamstva. Također će se osigurati jednostavniji i povoljniji popravak proizvoda koji se mogu popraviti nakon isteka jamstva i onih koji se pokvare tijekom uobičajene uporabe. U ovom stoljeću često smo neispravne proizvode zamjenjivali. Nismo ih popravljali. Štoviše, potrošači nisu imali dovoljan poticaj da ih poprave nakon isteka jamstva. Sad će se potrošačima popravak olakšati i učiniti isplativijim nego kupnja novog proizvoda.

Procjena utjecaja

Inicijativa “pravo na popravak” temelji se na procjeni učinka. Ispitano je nekoliko opcija politika za rješavanje preuranjenog odlaganja robe koju su potrošači kupili unutar i izvan zakonskog jamstva. Procijenjene opcije za promicanje popravka i ponovne upotrebe robe unutar zakonskog jamstva uključuju:

 • davanje prioriteta popravku unutar sustava pravnih lijekova Direktive o prodaji robe kad god je to jeftinije od zamjene;
 • postavljanje popravka kao primarnog lijeka; produženje roka odgovornosti u kontekstu
 • popravka;
 • usklađivanje roka odgovornosti obnovljene robe s novom robom;
 • i zamjena
 • neispravna roba s obnovljenom robom.

Procijenjene opcije za olakšavanje i poticanje popravka i ponovne uporabe robe izvan okvira pravno jamstvo uključuje:

 • pružanje informacija o popravku od strane proizvođača i spajanja platforma za popravak i obnovljenu robu na nacionalnoj ili EU razini;
 • poboljšanje transparentnosti i uvjeti za popravak putem dobrovoljnih obveza;
 • obvezujući servisere da izdaju ponuda o cijeni i uvjetima popravka;
 • i obvezujući proizvođače da poprave robu koja podliježe zahtjevi za popravljivost prema pravu Unije ili svi proizvodi u odnosu na cijenu.

Paket preferiranih opcija uključuje opcije unutar i izvan zakonskog jamstva, s naglaskom na rješavanje popravka izvan zakonskog jamstva. Naime, izvan zakonskog jamstva je potencijal za povećanje popravka najveći.

Preferirane opcije

Na temelju višekriterija i cost-benefit analize, kao i kvalitativne procjene proporcionalnosti različitih razmatranih opcija, predložena je kombinacija šest preferiranih opcija politike riješiti probleme:

 • davanje prioriteta popravku kad god je jeftiniji od zamjene unutar zakonskog jamstva okvir;
 • internetska platforma na nacionalnoj razini, spajanje potrošača s serviserima i promicanje obnovljene robe;
 • obvezu servisera da na zahtjev izdaju ponudu o cijeni i uvjetima za popravak u standardiziranom obliku (European Repair Information Form);
 • obvezu za proizvođače robe za koju Unija zahtijeva popravljivost zakon se primjenjuje na popravak izvan zakonskog jamstva uz cijenu;
 • obvezu proizvođača da informiraju o njihovoj primjenjivoj obvezi popravka;
 • dobrovoljni EU standard za lak popravak (Europski standard za usluge popravka).

Time se povećava popravak kupljnih proizvoda i sprečava njihovo prerano odlaganje na otpad.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...