Potrošački ugovorni odnosi

Naziv projekta: Potrošački ugovorni odnosi

Poziv: Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2023. godinu

Trajanje projekta: 01. travnja – 31. srpnja 2023. 

Broj ugovora: Klasa: 402-03/23-01/32; Urbroj: 2170-14-03-01/9-23-2

Ukupna vrijednost projekta: 1.150,00 eura

Odobren iznos podrške od strane Grada Vrbovsko: 650,00 eura

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe projekta: Grad Vrbovsko

Prioritetno programsko područje: Socijalna skrb

Cilj projekta:

Osviještenost potrošača s područja Grada Vrbovsko o potrošačkim ugovornim odnosima

Opis projekta:

Projekt „Potrošački ugovorni odnosi’“ osmišljen je s općim ciljem veće osviještenosti potrošača s područja Grada Vrbovsko o potrošačkim ugovornim odnosima. Potrošači, pogotovo potrošači starije životne dobi, nisu educirani o čemu ih sve trgovac mora obavijestiti prije nego li sklope ugovor ili budu obvezani odgovarajućom ponudom. Budući da je potrošač svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, skupina „potrošači“ uključuje sve nas. Stoga je izuzetno važno educirati potrošače o njihovim pravima prilikom sklapanja ugovornih odnosa s trgovcem.

Ciljane skupine:

Potrošači svih životnih dobi s područja Grada Vrbovsko s posebnim naglaskom na osobe starije životne dobi.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Primorsko-goranske županije. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica i ne odražava nužno stavove Primorsko-goranske županije.

Možda će vas zanimati..