Asistent za snimanje videa

Napisala:Ana Smoljak

14/04/2023

Društvo Potrošačica traži volontere vične snimanju koji bi sudjelovali u izradi edukativnog video uratka „Kolektivna pravna zaštita“. Društvo Potrošačica je jedna od 17 organizacija iz Hrvatske koja je od Vlade RH dobila ovlaštenje za pokretanje kolektivne pravne zaštite. Stoga ćemo izraditi edukativni video na temu kolektivne pravne zaštite. Svrha videa je educirati potrošače što je kolektivna pravna zaštita, koji su oblici predstavničke tužbe, tko može pokrenuti predstavničku tužbu. Više na: https://potrosacica.hr/kolektivna-pravna-zastita/

Na području 3-4 JLS u Primorsko-goranskoj županiji snimat ćemo edukativne materijale za video uradak “Kolektivna pravna zaštita”. Sigurno ćemo snimati na području Grada Krka i Grada Vrbovsko. Budući da snimamo na raznim lokacijama, moguće je uključivanje volontera samo za pojedinu lokaciju snimanja.

Materijale u primorsko dijelu Županije planiramo snimiti u jednom danu, 25.4.2023.

Očekujemo da će volonter pomoć pri izboru lokacije snimanja, postavljanju mobitela na stalak za snimanje i držati “blesimetar” (šalabahter). Nakon što snimimo edukativne materijale za video “Kolektivna pravna zaštita” isti će biti montiran i objavljen na https://www.youtube.com/@potrosacica

Opis posla:

  • Asistiranje kod snimanja edukativnih materijala za video uradak “Kolektivna prava zaštita” – pomoć pri izboru lokacije snimanja, postavljanju uređaja i držanju “blesimetra”

Uvjeti:

  • zainteresiranost za fotografiju i video
  • sklonost timskom radu
  • visoki nivo osobne odgovornosti
  • orijentiranost na detalje
  • želja za učenjem

Što nudimo:

  • mogućnost kreativnog izražavanja
  • pokrivene troškove volontiranja
  • potvrdu o  volonterskom angažmanu
  • dugoročnu suradnju i angažman na budućim projektima

Pozivamo sve zainteresirane koji žele steći vrijedno volontersko iskustvo i dodatne stručne kompetencije, ali i saznati nešto više o zaštiti prava potrošača da nam se obrate na potrosacica@potrosacica.hr do 19. travnja ove godine.

Možda će vas zanimati..

Predstavnička tužba

Predstavnička tužba

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o odabiru udruga i drugih pravnih oblika udruživanja...