Kolektivna pravna zaštita

Naziv projekta: Kolektivna pravna zaštita

Poziv: Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2023. godini

Trajanje projekta: 01. ožujka – 31. listopada 2023. 

Broj ugovora: Klasa: 230-02/23-18/164; Urbroj: 2170-01-03/4-23-3

Ukupna vrijednost projekta: 700,00 eura

Odobren iznos podrške od strane Primorsko-goranske županije: 700,00 eura

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska

Prioritetno programsko područje: Zaštita ljudskih prava: zaštita prava potrošača

Cilj projekta:

Informirati potrošače da je Društvo Potrošačica ovlaštena pravna osoba za pokretanje kolektivnih sudskih postupaka iz područja zaštite potrošača

Opis projekta:

Predstavničku tužbu mogu podnijeti isključivo ovlaštena tijela uvrštena na Popis ovlaštenih tijela. Budući da je Društvo Potrošačica jedna od sedamnaest organizacija koja je dobila ovlaštenje od Vlade RH za pokretanje kolektivnih tužbi potrošača, izradit ćemo edukativni video na temu kolektivne pravne zaštite. Svrha videa je educirati potrošače što je kolektivna pravna zaštita, koji su oblici predstavničke tužbe, tko može pokrenuti predstavničku tužbu i koliki su troškovi predstavničkih tužbi. Temeljno načelo predstavničkih tužbi je da je postupak po predstavničkoj tužbi hitan te je nužno informirati potrošače da smo ovlaštena pravna osoba za pokretanje kolektivnih sudskih postupaka iz područja zaštite potrošača.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su potrošačice i potrošače.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Primorsko-goranske županije. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost Društva Potrošačica i ne odražava nužno stavove Primorsko-goranske županije.

Možda će vas zanimati..