Savjetodavno tijelo i povjerenstvo za reklamacije potrošača

Napisala:Ana Smoljak

05/09/2022

Krajem svibnja ove godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22).

Odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na savjetodavna tijela i povjerenstva za reklamaciju potrošača nalaze se u GLAVA III. JAVNE USLUGE KOJE SE PRUŽAJU POTROŠAČIMA. Javnim uslugama u smislu Zakona smatraju se:

 • distribucija električne energije
 • distribucija prirodnog plina
 • distribucija toplinske energije
 • elektroničke komunikacijske usluge
 • javna vodoopskrba i javna odvodnja
 • opskrba plinom u javnoj usluzi
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi
 • poštanske usluge
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • sakupljanje komunalnog otpada
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

Javnopravno tijelo koje obavlja regulatorne poslove u pogledu javnih usluga dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača. Trenutno Društvo Potrošačica ima svoje predstavnike u savjetodavnom tijelu za zaštitu potrošača u Vode Vrbovsko d.o.o. , Opatija 21 d.o.o. i TD Baška d.o.o.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a jedinica lokalne samouprave će na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga.

Društvo Potrošačica od veljače 2019. godine ima svoju predstavnicu u Savjetu za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Viškovo. Na današnji dan svoje predstavnike imamo u Gradu Čabru, Gradu Delnice, Gradu Kastvu, Gradu Krku, Gradu Vrbovsko te Općina Baška, Općina Brod Moravice i već spomenutoj Općini Viškovo.

Sukladno čl. 26 st. 8. na našoj mrežnoj stranici objavljujemo popis javnopravnih tijela i trgovaca u čijim savjetodavnim tijelima i povjerenstvima za reklamaciju potrošača imamo svoje predstavnike.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...