Pametna sela – platforma za rekonstruiranje ruralnih područja

Napisala:Ana Smoljak

02/04/2021

U sklopu EFRI Networking week-a, akademske godine 2020./2021. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i aktivnosti projekta Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR dana 25. ožujka 2021. godine održala sam predavanje na temu Pametna sela – platforma za restrukturiranje ruralnih područja.

U uvodom dijelu studentima sam predstavila udrugu Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske, naše aktivnosti i projekte u provedbi te zakonsku regulativu.

S obzirom na to da je zaštita prava potrošača jedna od prioritetnih politika EU, studenima sam nakon pregleda osnivačkih ugovora i institucija EU pustila animirani edukativni video „Političke institucije EU“ izrađen u sklopu projekta Političke institucije EU udruge Hrvatske mreže za ruralni razvoj.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj je pokretač Hrvatskog ruralnog parlamenta, koji se održava svake dvije godine kao događaj a zapravo je pokret koji okuplja sudionike iz cijele zemlje: udruge koje se bave ruralnim razvojem, stručne i znanstvene organizacije, ministarstva i državna upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, poduzetnike, poljoprivredne proizvođače, obrtnike i druge dionike ruralnog razvoja.

U Hrvatskoj se svake dvije godine održava ruralni parlament na određenu temu. Tema prvog ruralnog parlamenta (2015.) bila ”Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru”, tema drugog ruralnog parlamenta (2017.) bila je ”Suradnjom do cjelovitog razvoja”. Treći ruralni parlament održao se (2019.) u Vodicama i Tisnom, na temu: ”Pametna sela”.

”Pametna sela” je inicijativa EU u okviru politike ruralnog razvoja. Inicijativa je pokrenuta kako bi se spriječilo iseljavanje stanovništva iz ruralnih u urbana područja. Na Trećem hrvatskom ruralnom parlamentu usvojena je Deklaracija Trećeg hrvatskog ruralnog parlamenta kojom se zaključuje da su pametna sela naša budućnost.

Cilj je da se kvaliteta života u ruralnim područjima izjednači s načinom života u gradovima kako bi se došlo do bolje preraspodjele stanovništva u Europi. Od koncepta pametnih sela najviše koristi će imati lokalno stanovništvo i poljoprivredni proizvođači.

Posljednjih godina, a osobito lani porastao je trend povratka ruralnim krajevima, a odnedavno je veliku pažnju dobio i trend digitalnih nomada. Budući da su ruralna područja Hrvatske bogata prirodnim ljepotama, primjenom ovakvog koncepta stvorit će se moderna infrastruktura. To može se značajno podići kvaliteta života i povećati atraktivnost ruralnih područja.

Inicijativa Pametna sela Hrvatske namijenjena je općinama, a da bi određena sredina postala “pametnom” potreban je planski pristup koji se značajno razlikuje od klasičnih općih strategija razvoja.

Strategija razvoja pametnog sela kao pametne sredine življenja podrazumijeva manji broj aktivnosti i mjera koje su prije svega realne, konkretne i ostvarive u odnosu na mogućnosti određene općine. U pametnim selima tradicionalne i nove usluge unaprjeđuju se digitalnim, telekomunikacijskim tehnologijama, inovacijama i boljom uporabom znanja u korist lokalnog stanovništva.

Ističe se primjena digitalnih rješenja koja bi povećala produktivnost svih gospodarskih grana kojima se ruralno stanovništvo bavi. Istovremeno to bi dovelo do racionalnijeg korištenja prirodnih dobara i kemijskih sredstava u poljoprivredi. Time bi se pozitivno utjecalo na održivi razvoj i zaštitu okoliša, kao i na atraktivnost sela.

S obzirom na to da se konceptom pametna sela želi pozitivno utjecati na zaštitu okoliša, upoznala sam studente s projektom Za Babine gore zdravlje. Upoznala sam ih s propustima u pripremi projekta RCGO Babina gora i s time da se isti planira u graditi na lokaciji na kojoj su strateške zalihe pitke vode.

Zatim sam prezentirala pozitivna primjer. Prezentirala sam ih hrvatsku lokaciju na kojoj će se demonstrirati primjena pristupa pametnog sela u razvoju ruralnih područja. Na natječaju u europskom projektu „Pametne ruralne zajednice“ sudjelovalo je 734 kandidata. Između 734 kandidata iz 25 država članica EU odabrana je Općina Babina Greda u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Babina Greda ima izvrsnu geoprometnu poziciju, povezana je sa sustavom europskih cestovnih pravaca, a postoji plan da kroz općinu prolazi višenamjenski kanal “Dunav-Sava”.

Cilj projekta, koji će trajati tri godine, je steći iskustva koja bi mogla biti važna za podršku tom pristupu u okviru ostvarenja Zajedničke poljoprivredne politike EU. Odabrana mjesta kandidati će uz pomoć stručnjaka te putem međusobnih studijskih posjeta razviti “Strategiju pametnog sela” i započeti s implementacijom odabranih aktivnosti.

Strategija razvoja Babine Grede 2021.-2027. ide istodobno u nekoliko smjerova: održivo gospodarstvo, inovativne tehnologije, pametna poljoprivreda, razvoj kontinentalnog turizma (ideja je pametna sela koristiti i kao hubove za digitalne nomade), uključivanje građana treće dobi.

Među prvima su projekti koji su se već počeli realizirati, primjerice, projekt s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, u kojem se istražuje primjena insekticida i drugih preparata razvijenih na prirodnoj bazi koji povećavaju prinose usjeva za 15-20 %.

Osnovna škola će se opremiti suvremenim kabinetima i opremom potrebnom za učenje robotike i primjenu drugih novih tehnologija.

Na popisu projekata nalazi se umrežavanje poljoprivrednika s područja općine – kako jednih s drugima, tako i sa stručnjacima koji su im potrebni. Također se planira uvođenje sustava nadzora usjeva i njiva dronovima preko aplikacije na mobitelu. Lokalne sirovine i žene starije od 50 godine koje su manje konkurentne na tržištu rada koristi će se u maloj tvornici tjestenine.

Nadalje, vrši se istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije. Svrha projekta je održivi gospodarski razvoj i podizanje životnog standarda stanovništva općine i županije. Opravdanost projekta se očituje kroz dvije činjenice: postojanje prirodnog bogatstva koje se ne koristi i kvaliteta životnog standarda na području općine i županije koji u mnogome zaostaje za prosjekom Republike Hrvatske (pogotovo za prosjekom EU). 

Vukovarsko-srijemska županija i Općina Babina Greda su prepoznale razvojni potencijal geotermalnog ležišta. Uz osnivanje zajedničke tvrtke koja će operativno provoditi aktivnosti istraživanja i eksploatacije, temeljem rezultata provedenih istraživanja, prikupljanjem i interpretacijom svih drugih relevantnih podataka izrađena je Studija geotermalnog potencijala na području općine Babina Greda koja je po prvi puta objedinjeno i detaljno pokazala o kako značajnom potencijalu se radi.

Dobivena geotermalna voda se planira koristiti u gospodarskoj zoni, koja se nalazi neposredno uz predviđene lokacije bušotina, i to u različite svrhe, ovisno o temperaturi i količini vode: od izgradnje geotermalne elektrane i proizvodnje električne energije iz obnovljivog i čistog izvora, sušenja, hlađenja, akvakulture, balneološke svrhe, prerađivačke industrije i dr. Za mogućnosti korištenja geotermalne vode u gospodarske svrhe također postoje izrađene studije.

U Babinoj Gredi gradi se tvornica autodijelova koja će imati djelomično robotizirane pogane, a Udruga branitelja napravila je sušare i sustave grijanja staklenika u kojima uzgajaju šparoge koje će na tržnice dolaziti i do dva mjeseca prije sezone.

Uloženi veliki napori u privlačenje ulagača na području Općine rezultirali su izgradnjom elektrane na šumsku bio-masu snage 9,9 MW u Gospodarskoj zoni Tečine. Osim proizvodnje električne energije, energana, budući da proizvodi velike količine topline ostvaruje veliki potencijal za daljnja ulaganja. Kako takva energija ne bi ostala neiskorištena, toplinska energija je cjevovodima dovedena ispod poljoprivrednog zemljišta kako bi grijala tlo pogodno za uzgoj šparoga, čijim uzgojom se bavi poljoprivredno prerađivačka braniteljska udruga „Babogredski feniks“, a šparoge su već unaprijed otkupljene za izvoz na njemačko tržište što je primjer dobre kružne ekonomije. Također je napravljena sušara koja koristi toplinsku energiju za sušenje daske za pravljenje namještaja.

U budućnosti Babina Greda planira u svoju turističku ponudu uključiti i geotermalni potencijal, nakon njegova stavljanja u funkciju Općini će se pružiti mogućnost za razvoj lječilišnog turizma (izgradnjom toplica) te sportsko rekreacijskih aktivnosti (vodeni park). Takav turistički razvoj popratit će se i gradnjom interpretacijskog centra koji će na jednom mjestu pružiti turistima audio-vizualni i gastronomski doživljaj Babine Greda kroz povijest.

Rezime Pametna sela

  • Pametna sela imaju potencijal da riješe gubitak ili ga spriječe gubitak, pristupačnog stanovanja, vitalnog zdravlja, socijalne i transportne usluge 
  • Imaju pristup obrazovanju koje stimulira poduzetništvo
  • Imaju dobre međugeneracijske odnose zasnovan na uzajamnom poštovanju i podijeljen odgovornost
  • Imaju sposobnost oživiti i razvijati se na način koji generira kulturno i zeleno te zdravstveni turizam na dobrobit svih u zajednicama unutar i u blizini sela
  • Imaju volju i viziju da kapitaliziraju na održiv način, na bogatim lokalnim bogatstvima: baština, lokalne gastronomije, krajolika, zanata, vještine, tradicije kulture
  • Pametna sela imaju sposobnost privući modernu tehnologiju, širokopojasne i internetske usluge kako bi se ravnopravno natjecali s urbanim građanima
  • Imaju potrebu za promicanje ruralnih i ruralnih urbanih odnosa i razumijevanja

Možda će vas zanimati..

Volontirajte na ESF projektu

Volontirajte na ESF projektu

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i...

Operativno djelovanje OCD

Operativno djelovanje OCD

U ponedjeljak 29. studenog 2021. godine provedena je prva od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta...

Izgradnja potrošačke mreže

Izgradnja potrošačke mreže

Opći cilj projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj...