Zaštita potrošača

Napisala:Ana Smoljak

21/04/2021

Novu strategiju za potrošače je Europska komisija usvojila 13. studenog 2020. godine. U Novoj strategiji za potrošače se između ostalog navodi da djelotvoran odgovor na definirane prioritete zahtijeva blisku suradnju između EU-a i njegovih država članica. Ali i pravilno prenošenje, provedbu i izvršavanje čvrstog okvira za zaštitu potrošača koji se razvijao mnogo godina.

Pandemija bolesti COVID-19 je utjecala na mnoga područja života potrošača i naglasila je ključnu važnost visoke razine zaštite potrošača i bliske suradnje među tijelima u EU-u. Istodobno je ukazala na određene nedostatke u EU-ovu okviru za zaštitu potrošača.

Pandemija je ukazala i na opasnost od zapostavljanja određenih kategorija potrošača, posebno onih kojima nedostaju sredstva ili vještine za aktivno sudjelovanje na tržištu koje se brzo mijenja, posebno na internetu. To zahtijeva još veću usredotočenost na inicijative za potporu integraciji, uključenosti, podizanju svijesti i obrazovanju potrošača.

Provedba prava potrošača prije svega je zadatak nacionalnih tijela, ali EU ima važnu ulogu u koordinaciji i potpori.  U svrhu unapređenja kvalitete života građana i osiguranja visokih standarda zaštite prava potrošača, Hrvatski je sabor na temelju članka 130. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14., 110/15. i 14/19.) na sjednici 19. ožujka 2021. donio Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Razvijanje neposredne komunikacije s građanima vezano za područje zaštite potrošača od velike je važnosti te je isto nužno provoditi na nacionalnoj i na lokalnoj razini. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pružat će podršku udrugama za zaštitu potrošača, među ostalim i putem iniciranja i podupiranja projekata koji unaprjeđuju i promiču prava potrošača na lokalnoj razini.

Sukladno čl. 25 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14., 110/15. i 14/19.) Jedinica lokalne samouprave koja odlučuje o pravima i obavezama potrošača – korisnika javnih usluga iz čl. 24 dužna je osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga.

Budući da je u tiskanom izdanju Novog lista od 16. ožujka 2021. na stranici 16 objavljen članak pod naslovom Paripović: Glas potrošača mora se čuti u kojem navedeno nekoliko netočnih navoda, dostavili smo Novom listu zamolbu za ispravkom netočnih navoda te smo naveli da u subotu imamo aktivnost u Vrbovskom.

Predložili su nam da u subotu 20. ožujka ove godine naprave veći tekst u kojem će navesti sve što ste naveli u zamolbi za ispravak netočnog navoda te će tako udovoljiti našem zahtjevu. Njihov prijedlog smo prihvatili. Međutim, u članku pod naslovom Ne želite da vas trgovci zovu na telefon? Upišite se u ovaj registar nisu naveli ništa iz naše zamolbe za ispravak netočnih navoda.

Zbog toga smo odlučili provesti istraživanje na području Primorsko-goranske županije. Zahtjev za pristup informacijama poslali smo u 33 od 36 Jedinica lokalne samouprave. Nismo poslali u Općinu Viškovo i Grad Vrbovsko jer smo imenovali predstavnike u njihova savjetodavna tijela. Također nismo poslali Općini Brod Moravice jer smo s njima dogovarali suradnju.

Iako je zakonski rok na odgovor 14 dana, šest Jedinica lokalne samouprave nije nam odgovorilo na Zahtjev za pristup informacijama.

Većina Jedinica lokalne samouprave ima savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga. Od 27 JLS koliko nam je dostavilo informacije putem zahtjeva za pristup informacijama 19 ih ima savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga. Od toga podatka zanimljiviji je podatak da je predstavnik udruge za zaštitu potrošača u 73,68% JLS koje imaju savjetodavno tijelo g. Paripović. Dakle, osoba koja je izjavila da samo Grad Opatija u Primorsko-goranskoj županiji ima sve regulirano sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim zakonima koji reguliraju taj sektor.

Uz to pitanje JLS smo upitali doniraju li sredstava udrugama za zaštitu potrošača van javnog natječaja za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača. Jedan od odgovora bio je da je Grad u mogućnosti dodijeliti sredstva temeljem pojedinačnih zahtjeva udruga, međutim u prethodnoj, 2020. godini nije zaprimljen niti jedan zahtjev udruge potrošača za financiranje pojedine aktivnosti. Znači, postoje Jedinice lokalne samouprave koje su voljne pružati podršku udrugama za zaštitu potrošača putem podupiranja projekata koji unaprjeđuju i promiču prava potrošača na lokalnoj razini.

Popis pravnih osoba s javnom ovlasti koja obavlja regulatorne poslove u pogledu javnih usluga iz čl. 24 Zakona o zaštiti potrošača i popis Jedinica lokalne samouprave koje odlučuju o pravima i obavezama potrošača s kojima Društvo Potrošačica surađuje, sukladno čl. 25 st. 7, objavljen je na našoj web stranici. Popis možete pronaći na: https://potrosacica.hr/suradnja/

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...