Osobne financije – osobna likvidnost

Napisala:Ana Smoljak

29/04/2021

Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH se naglašava važnost cjeloživotnog učenja. Projektom Osobne financije educiramo potrošače o važnosti planiranja osobne likvidnosti. Svaki događaj u životu je jedinstven, ali zajedničko im je što je većina povezana s novcem. Način na koji zadovoljavamo potrebe i ostvarujemo želje utječe na kvalitetu života i financijsku budućnost pojedinca i obitelji. Naime, sve naše financijske odluke i aktivnosti imaju utjecaja na naše financijsko zdravlje u sadašnjosti, ali i budućnosti. Budućnost je neizvjesna, a osobna financijska likvidnost u pojedinim trenucima jedna je od poželjnih karakteristika pojedinca. Stoga je važno planirati financijsku budućnost temeljem donošenja financijskih odluka i aktivnosti koje će utjecati na financijsko zdravlje potrošač(ic)a.

Sukladno tome definiran je cilj: Educirati potrošačice i potrošače o planiranju osobne likvidnosti, jer samo financijski pismeni potrošači neće se naći u situaciju da budu na crnoj listi i/ili pod ovrhom.

U sklopu projekta tiskali smo edukativne brošure u kojima smo objasnili sedam pitanja na koje morate znati odgovor prije uzimanja kredita.

Pokrivanje financijskih manjka ili financijskih obveza po drugim kreditima ili karticama novim zaduženjem ne mora nužno biti loše ako je riječ o kvalitetnu refinanciranju. Međutim, treba paziti da refinanciranja duga prati i odgovorno financijsko planiranje. Stoga prije uzimanja kredita potrošač mora znati odgovore na sedam pitanja:

  • Kakva je vaša trenutna financijska situacija?
  • Koliko si možete priuštiti?
  • Kakav je vaš status u banci, kakva je vaša kreditna prošlost?
  • Za što vam je potreban kredit?
  • Kojem tipu osobe pripadate?
  • Koliko vam je novaca potrebno?
  • Što možete ponuditi kao osiguranje?

Projekt Osobne financije sufinanciran je kroz Javni poziv za predlaganje programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2021. godini.

Možda će vas zanimati..