Dopušteno prekoračnje

Napisala:Ana Smoljak

04/07/2023

Neki dan dobih obavijest o svoje banke da mi nude potpuni prijelaz s prešutnog u dopušeno prekoračenje, bez naknade.

Što je prešutno, a što dopušteno prekoračenje? Navedeni pojmovi su definirani Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Prešutno prihvaćeno prekoračenje je prekoračenje pri kojem vjerovnik potrošaču stavlja na raspolaganje sredstva koja nadmašuju trenutačno stanje tekućeg računa potrošača ili dogovoreno prekoračenje. Dopušeno prekoračenje je iznos sredstava koji vjerovnik stavlja na raspolaganje potrošaču na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku.

Zašto prijeći na dopušteno prekoračenje?

Za razliku od preštunog prekoračenja, po dopuštenom prekoračenju banka vas je dužna redovito obavještavati o promjenama po računu. Dopuštena su prekoračenja ugovori o kreditu, za njih je predviđena puna zaštita potrošača. Puna zaštita potrošača uključuje ograničenje efektivne kamatne stope (EKS), postupnu otplatu u 12 rata, cjelovito informiranje potrošača o proizvodu, kao i prethodno utvrđivanje kreditne sposobnosti.

Za razliku od toga, kod prešutnog prekoračenja poslovni odnos reguliran je ugovorom o tekućem računu. Stoga se na izvještavanje potrošača primjenjuju odredbe Zakona o platnom prometu. Drugim riječima, banka ima samo obvezu pružiti informacije o kamatnoj stopi i naknadama. Također, za prešutno prekoračenje nije obvezna procjena kreditne sposobnosti, ne primjenjuje se ograničenje visine EKS-a te nije obvezna primjena odredbe o otplati duga u 12 rata u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Ukoliko ugovor o kreditu obuhvaća kredit u obliku dopušenog prekoračenja po tekućem računu, utoliko je vjerovnik dužan redovito izvještajem obavještavati potrošača o stanju i prometu po računu. Izvještavanje mora biti u pisanom obliku ili nekom drugom trajnom mediju.

U pisanom obliku je vjerovnik dužan potrošača obavještaviti i o promjenama kamatnih stopa ili eventualnim naknadama koje mora platiti najmanje 15 dana prije nego što promjene stupe na snagu. Također vas je banka dužna obavjestiti o umanjenju ili ukidanju dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

U kojem roku prijeći na dopušteno prekoračenje?

Od ovog mjeseca na dopušteno prekoračenje može se prijeći u bilo kojem trenutku, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine. Ne ugovorite li dopušteno prekoračenje, dobit ćete obavijest od Vaše banke o ukidanju prešutnog prekoračenja. Navedenu obavijest dobit ćete barem mjesec dana prije efektivnog ukidanja.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...