Nemojmo umatati darove u ukrasni papir

Napisala:Ana Smoljak

18/12/2019

Pozivamo potrošač(ic)e da uz brigu prema bližnjima pokažu i brigu prema okolišu. Najbolji način da počnete čuvati prirodu je da prestanete ili smanjite koristiti plastiku.

Umjesto u ukrasni papir koji se ne može reciklirati, darove omotajte na original način. I bez ukrasnog papira dar u srce dira naziv je edukativne kampanje Fonda za zaštitu okoliša. Naime, na papiru za omatanje se rijetko nalazi oznaka glede recikliranja ili zbrinjavanja. Odgovarajuća pojašnjenja ne možemo očekivati ni od prodavača.

Različite vrste papira za pakiranje koje možete kupiti u gotovo svakoj trgovini se međusobno ne razlikuju samo po izgledu, nego i po sastavu. Možete birati između plastike, voštanog papira, …, ali prosječnom potrošaču je na pogled, čak i na dodir teško razlikovati tip papira za pakiranje, što dodatno komplicira odlaganje, kad je papir poslužio svojoj svrsi.

“Odgovorne potrošačice!” naziv je novog projekta Društva Potrošačica koji se provodi u Novoj Gradišci, Požegi i Slavonskom Brodu, a kojim se želi educirati o odgovornoj potrošnji i proizvodnji. Cilj projekta je da potrošači doprinesu ostvarivanju ciljeva održivog razvoja tako da promjene svoje navike prilikom zbrinjavanja otpada, da racionalno koriste plastiku i da budu odgovorni potrošači.

Projektom “Odgovorne potrošačice!” naglašava se važnost recikliranja ukazujući na primjere dobre prakse s naglaskom stvaranja sirovine od otpada. Također se osvješćuje da je potrebno racionalno koristiti plastiku jer se plastični ostatci nalaze u ribama, školjaka, morskim kornjačama, tuljanima, kitovima, a samim time i u našoj prehrani. Ovaj projekt Društva Potrošačica financira MINGPO s iznosom od HRK 116.290,80.

Društvo Potrošačica poziva potrošači(ce) da smanje količinu otpada koja nastaje za vrijeme blagdana. Istraživanje pokazuje da ga je u ovo vrijeme tridesetak posto više. Zamotajmo darove u marame, šal, trgovački papir ili novine… darujmo u staklenkama ili starim ukrasnim vrećicama. I otpad može biti sirovina.

Možda će vas zanimati..

Neželjene poruke trgovaca

Neželjene poruke trgovaca

Zadnjih nekoliko godina Društvo Potrošačica educira potrošač(ic)e da upišu svoje brojeve telefona u Registar "NE ZOVI"...