Diskriminacijska mjera Vlade RH

Napisala:Ana Smoljak

29/07/2019

Više ni ne znam koliko puta sam dobila komentar, primjedbu na naziv udruge „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske. Sve primjedbe su se odnosile na korištenje neuobičajenog izraza ženskog roda „potrošačica“. Neki su nam rekli da smo spolno diskriminirajuća tvorevina. Budući da je naš naziv izazvao toliko reakcije kod potrošača, očekivala sam feedback potrošača i na druge stvari koje radimo. Pogotovo sam očekivala reakcije potrošača i potrošačica na objavu na Facebook stranici „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske od 27. srpnja 2019. godine.

Tada smo se zapitale je li Vladina mjera da se mlade do 25 godina potpuno oslobodi plaćanja poreza na dohodak diskriminirajuća. Sukladno tom prijedlogu Ministarstva financija radnici između 26 i 30 godina plaćali bi 50 posto poreza na dohodak. Tim prijedlogom Vlada je prekršila Ustav Republike Hrvatske jer ne jamči jednakost svim radnicima, ali i članak 125. kaznenog zakona jer diskriminira po dobi radnika. Do današnjeg dana niti jedan potrošač(ica) nije komentirao taj post.

Potrošači(ce) nemojmo biti pasivni promatrači promjena zakonodavstva koje se izravno nas tiče. Koliko vas je pročitalo dopis Hrvatske udruge za zaštitu potrošača vezan uz Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom? Poveznicu na taj dopis s prijedlozima HUZP-a objavili smo 29.07.2019. na Facebook stranici „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske. Pročitajte i podržite njihove prijedloge!

Iako potrošače Nacionalni program zaštite potrošača definira kao ekonomski slabiju stranu na tržištu, mi smo regulatori tržišta. „Nikad nemojte sumnjati u činjenicu da mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Uistinu, dosad su ga jedino oni i mijenjali!“ – Margaret Mead. Stoga aktivirajmo se i reagirajmo na Nove mjere Ministarstva financija i na Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Možda će vas zanimati..