Promidžbeni dar

Napisala:Ana Smoljak

12/12/2023

Treba li potrošač-ica platiti po uplatnici koju dobije uz pošiljku koju nije naručio/la? Može li se roba koja je došla u takvoj pošiljci smatrati promidžbenim darom?

Nedavno sam dobila od jednog trgovca njihovu kolekciju božićnih čestitki. Nikad nisam ništa od njih naručila. Pošiljka se sastojala od pisma, uplatnice i božićne kolekcije. Božićna kolekcija uz 6 božićno-novogodišnjih čestitki sadrži 6 kuverti, 6 privjesnica za poklone, džepni kalendar i naljepnice.

Potrošači i potrošačice koji detaljno pročitaju tekst na uplatnici znat će da prema ponuditelju nemaju nikakve obaveze. Štoviše, saznat će da se radi o neobvezujućoj ponudi. Što napraviti s takvom pošiljkom ako ne želite platiti robu? Ako ju vraćate trgovcu, platit ćete poštarinu, a i kuvertu morate kupiti u koju ćete staviti pošiljku. Znate li da isporuka robe ili pružanje usluge koje potrošač nije naručio, a za koje bi bio obvezan izvršiti bilo kakvo plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu na temelju odredbi Zakona o zaštiti potrošača?

Sukladno čl. 50 Zakona o zaštiti potrošača ako trgovac pošalje potrošaču određenu robu ili izvrši određenu uslugu koju potrošač nije naručio, ta roba ili usluga smatraju se promidžbenim darom trgovca. Stoga ukoliko ste dobili pošiljku koju niste naručiti, utoliko ju smatrajte promidžbenim darom trgovca.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....