6. redovna Skupština

Napisala:Ana Smoljak

08/12/2023

Društvo Potrošačica je u srijedu 06. prosinca ove godine održalo 6. redovnu Skupštinu.

Usvojeni dnevni redu Skupštine bio je:

 1. Pozdrav članovima
 2. Utvrđivanje kvoruma i zapisničara
 3. Prihvaćanje dnevnog reda
 4. Aktivnosti Društva u 2023. godini
 5. Usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.
 6. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva
 7. Donošenje Operativnog plana za 2024.
 8. Donošenje Financijskog plana za 2024.
 9. Usvajanje Plana zaduživanja i otplata
 10. Donošenje Odluke o učlanjenju Društva Potrošačica u Obrtničko-poduzetničku zadrugu „Mrež@“
 11. Donošenje jedanaestomjesečnog izvješća o radu
 12. Razno

Financijski plan i Operativni plan javno su objavljeni na: https://potrosacica.hr/dokumenti/

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....