Prešutno prekoračenje po tekućem računu

Napisala:Ana Smoljak

01/08/2021

Iako se u Hrvatskoj bilježi rast ukupne razine financijske pismenosti, mladi od 18 do 29 godina i dalje pokazuju najveći nedostatak financijskih znanja i vještina. Veću razinu pismenosti pokazali su ispitanici koji žive u gradovima, u odnosu na one koji žive u ruralnim područjima, a financijska pismenost pozitivno je korelirana s razinom informatičke pismenosti. Muškarci su pokazali nešto višu razinu financijskog znanja od žena.

Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH se naglašava važnost cjeloživotnog učenja. Važnost takvog obrazovanja nije nigdje drugdje toliko očita kao kod financijskih usluga. Sve naše financijske odluke i aktivnosti imaju utjecaja na naše financijsko zdravlje u sadašnjosti, ali i budućnosti. Budućnost je neizvjesna, a osobna financijska likvidnost u pojedinim trenucima jedna je od poželjnih karakteristika pojedinca. Stoga je važno planirati financijsku budućnost temeljem donošenja financijskih odluka i aktivnosti koje će utjecati na financijsko zdravlje potrošač(ic)a.

Važno je planirati financijsku budućnost temeljem donošenja financijskih odluka i aktivnosti koje će utjecati na financijsko zdravlje potrošač(ic)a.

Minus po tekućem računu

Zaduživanje po minusu na tekućem računu jedan je od najskupljih kredita s jedne strane. S druge strane, takvo zaduživanje je najjednostavnije jer se lako i besplatno odobrava klijentima.

Osobe koje su sklone impulzivnoj i prekomjernoj potrošnji te oni koji ne vode svoje mjesečne troškove i obveze nisu idealni za minus i kartice. Takvi klijenti skloniji su potrošiti odobrena sredstva bez unaprijed određene namjene.

Uz to što je najskuplji kredit, negativna strana minusa je i rok povrata: mnogi godinama ne uspijevaju zatvoriti svoj minus.

U overdraft obično zaglibe oni koji moraju brzo do gotovine. Hrvatska narodna banka uputila je okružnicu bankama kojom ih obavještava da pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o potrošačkom kreditiranju u vezi s odobravanjem prekoračenja po tekućem računu.

Sukladno istraživanju koje je proveo HNB odobreno prekoračenje ima čak 70% potrošača s otvorenim tekućim računima na koje primaju redovna primanja, a više od 95% svih prekoračenja čine prešutna prekoračenja. Prešutna prekoračenja su u prosjeku 30% skuplja od dopuštenih prekoračenja i nerijetko iznose do 300% prosječnih mjesečnih primanja.

Dopušteno i prešutno prekoračnje

Dopušteno prekoračenje je iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje potrošaču na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku, dok je prešutno prihvaćeno prekoračenje ono pri kojem banka potrošaču stavlja na raspolaganje sredstva koja nadmašuju trenutačno stanje tekućeg računa potrošača ili dogovoreno prekoračenje.

Budući da je prešutno prekoračenje odnos reguliran ugovorom o tekućem računu, kod prešutnog prekoračenja banka ima obvezu pružiti informacije o kamatnoj stopi i naknadama.
Naime, za izvještavanje potrošača kod prešutnog prekoračenja primjenjuju se odredbe Zakona o platnom prometu. Nadalje, za prešutno prekoračenje nije obvezna procjena kreditne sposobnosti potrošača, ne primjenjuje se ograničenje visine EKS-a te nije obvezna primjena odredbe o otplati duga u 12 rata u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Hrvatska narodna banka smatra da je Zakonom o potrošačkom kreditiranju predviđeno da prešutno i dopušteno prekoračenje budu dva različita proizvoda. Proizvodi s različitom namjenom, cijenom i razinom zaštite potrošača. Pri tome bi prešutno prihvaćena prekoračenja trebala biti iznimka, a ne pravilo.

Kako nedostatak ograničenja EKS-a ne bi proizvodio značajan financijski učinak potrošačima, prešutna prekoračenja trebala bi se odobravati u manjim iznosima. Stoga HNB pokreće inicijativu za odgovarajuću izmjenu i dopunu Zakona o potrošačkom kreditiranju. Više o HNB-ovoj inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o potrošačkom kreditiranju na HNB pokreće inicijativu za zakonske izmjene vezane uz odobravanje prekoračenja po tekućem računu.

Možda će vas zanimati..