Aktivnosti Društva Potrošačica u 2023.

Napisala:Ana Smoljak

04/12/2023

Društvo Potrošačica osnovano je 20. srpnja 2018. godine s glavnim ciljem informiranje, edukacija i savjetovanje potrošač(ic)a Hrvatske. Aktivnosti informiranja i edukacije potrošača provodimo putem javnih tribina, radionica, konferencija, webinara, biltena te Internet stranice potrosacica.hr i društvenih mreža YouTube, Linkedln i Facebook, ali i suradnjom s lokalnim medijima.

Zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave

Ustav Republike Hrvatske propisuje u članku 129. a sljedeće: Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje poslovne lokalnog značaja koja obavljaju jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju između ostalog i poslove koji se odnose na zaštitu potrošača.

Temeljem čl. 133 Zakona o zaštiti potrošača Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno:

 1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača
 2. organizirati savjetovanje potrošača
 3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
 4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini
 5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Jedinice lokalne samouprave imaju i zakonsku obavezu formiranja povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga ukoliko na području njihove regionalne samouprave postoji registrirana udruga za zaštitu potrošača. Također pružatelji javnih usluga imaju zakonsku obavezu formirati povjerenstvo za zaštitu potrošača.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, popis javnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave u čijim savjetodavnim tijelima imamo svoje predstavnike dostupan je na našoj mrežnoj stranici.

Provedeni projekti u 2023.

Tijekom 2023. godine Društvo Potrošačica provodilo je šest projekata. Do današnjeg dana završila je provedba četiri projekata. Do kraja godine završit će i provedba projekta Bilten Društvo Potrošačica. U nastavku su projekti koji su provedeni ili će biti provedeni do kraja 2023.

Institucionalna podrška za razvoj i/ili stabilizaciju udruga za zaštitu potrošača nastavit će se i 2024. godini. Što planiramo s institucionalnom podrškom u idućoj godini pročitajte ovdje.

U svibnju ove godine završilo je razdoblje financiranja po našem prvom ESF projektu. Projekt Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj provodili smo od 12.11.2021. do 12.11.2022. godine. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava za provedbu projekta iznosila je 490.831,40 HRK. Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta namjenski je utrošeno 490.710,02 HRK. Projekt je financirala Europska unija kroz Europski socijalni fond. Projekt je financirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Događaji Društva Potrošačica

Na Svjetski dan prava potrošača, 15.3. održali smo sjednice izvanredne Skupštine. Na Izvanrednoj sjednici Skupštine smo između ostalog usvojili financijski izvještaj za 2022. godinu i godišnji izvještaj o radu za 2022. godinu.

Triput smo gostovali kod Međimurski potrošač udruge za zaštitu potrošača. Prvi put smo gostovali povodom dana otvorenih vrati udruga gostovali kod Međimurski potrošač udruge za zaštitu potrošača. Održali smo predavanje u Tehnološko-inovacijski centar Međimurje na temu Korelacija potrošača i zaštite okoliša te kućnog budžeta. Na istu temu, Korelacija potrošača i zaštite okoliša te kućnog budžeta održali smo predavanje u listopadu za studente Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. U Prelogu smo održali predavanje na temu Energetsko i ekonomsko siromaštvo.

Društvo Potrošačica je od siječnja prošle godine članica Unije potrošača Hrvatske. Prva izborna Skupština Unije potrošača Hrvatske održana je ove godine. Predsjednica Društva Potrošačica izabrana je u Upravni odbor Unije potrošača Hrvatske.

Sudjelovali smo na okruglom stolu 2023. – zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama, željeznici i pošti kojeg je organizirala Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Međusektorska suradnja

Na prijedlog Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci dodijelio je status stručne baze Sveučilišta u Rijeci Društvu Potrošačica kao poslodavca, sa sjedištem u Vrbovskom.

Radionica po projektu Potrošački ugovorni odnosi održana je u suradnji s Udrugom umirovljenika Vrbovsko-Lukovdol. Na radionici su osobe starije životne dobi educirane o nepoštenoj poslovnoj praksi. Informirane su o pretplatničkim ugovorima i mogućnostima njihovog raskida te načina podnošenja prigovora.

Projekt Senzibilizacija mladih potrošača proveden je u suradnji sa Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir.  Na sve tri edukativno-informativne radionice za mlade potrošače sudjelovali su njihovi učenici.

Društvo Potrošačica je na Skupštini održanoj 12. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o učlanjenju u LAG Gorski Kotar te je ista dostavljena LAG Gorski Kotar. LAG Gorski Kotar je 20. rujna ove godine održao Skupštinu na kojoj su donijeli odluku o učlanjenju novih članova. Skupština Lokalne akcijske grupe Gorski Kotar primila je u članstvo Društvo Potrošačica.

Izobrazbe

Društvo Potrošačica u 2023. godini ulagalo je u ljudske potencijale kroz izobrazbu zaposlenika, članova upravljačkog tijela i volontera. Društvo Potrošačica omogućilo im je sljedeće izobrazbe:

 • Digitalna prava
 • Kolektivna pravna zaštita
 • Osnove učinkovite komunikacije
 • Boosting your Social Media presence
 • Poslovanje uz napredne tablične proračune
 • Online kolaboracija u mojoj organizaciji
 • Mentori budućnosti
 • Kako uspješno kreirati online kampanju?
 • Jačanje kapaciteta OCD-a – o pravu i politikama EU (s posebnim osvrtom na zaštitu vrijednosti EU i temeljnih prava te OCD)
 • Dvodnevna edukacija “Potrošačka akademija” i “Potrošačka snaga”

Društvene mreže

Društvo Potrošačica već nekoliko godina ima svoj YouTube kanal i Facebook stranicu. Od veljače ove godine aktivni smo i na društvenoj mreži Linkedln. Putem društvenih mreža možete pratiti rad udruge. Također se možete se i educirati i informirati putem naših društvenih mreža.

Na društvenoj mreži Facebook do 30.11.2023. godine imali smo 111 objava, a na društvenoj mreži Linkedln 74 objava. Tijekom ove godine na YouTube kanalu objavili smo šest edukativnih video uratka. Zadnji objavljeni video je informativni video pod nazivom Potrošačica 2023.

Blog

Predsjednica Društva Potrošačica već nekoliko godina objavljuje blog na web stranici. Putem bloga educira i informira potrošačice i potrošače o aktualnim temama. Ove godine izradila je sljedeće blogove:

Podržite nas

Pozivamo Vas da postane članovi Društva Potrošačica jer potrošači imaju snagu pretvoriti kupnju u jako važno društveno djelovanje. Javite nam se putem elektroničke pošte na:  drustvo.potrosacica@gmail.com ili potrosacica@potrosacica.hr i podržite nas rad učlanjenjem u udrugu Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....