Korelacija potrošača i zaštite okoliša te kućnog budžeta

Napisala:Ana Smoljak

19/10/2023

Udruga “Međimurski” potrošač i Društvo Potrošačica su u suradnji s Međimurskim veleučilištem u Čakovcu u srijedu 18.10.2023. organizirali predavanje Korelacija potrošača i zaštite okoliša te kućnog budžeta.

Zašto kružno gospodarstvo? Sve veća potražnja za sirovinama, a sve je manje resursa. Posljedice dosadašnjih obrazaca potrošnje na klimu i okoliš su veliki: troši se energija i povećava emisija CO2

Bacajući hranu gubimo i izvore koji se koriste pri proizvodnji hrane: vodu, zemlju, energiju i vlastiti naporan rad.

Naši izbori utječu na zdravlje našeg planeta i na kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija. Prehrambeni otpad je globalni problem, a svatko od nas ima ulogu u njemu. Naš je zadatak napraviti promjenu kako bi se izbjeglo bacanje hrane.

Najekonomičniji i ekološki najkorisniji način zbrinjavanja otpada je recikliranje. Uspješna reciklaža započinje u našim kućanstvima upravo sakupljanjem otpada i odvajanjem prema svojstvima materijala, npr. plastika, staklo, papir. Dakle, proces podrazumijevanja izdvajanje korisnih materijala iz otpada i njihovo ponovno korištenje. Otpad nije problem već vrijedan resurs.

Zašto reciklirati papir? Za proizvodnju recikliranog papira nije potrebno sasjeći niti jedno stablo, dok su za proizvodnju papira potreba četiri stabla. Dakle, čuvamo šume. Za proizvodnju papira potrebno je oko 200.000 litara vode. Za proizvodnju recikliranog papira potrebno je samo 160 l vode. Što će reći da manje zagađujemo vodu. Za proizvodnju recikliranog papira potrebno je 2400 kWh energije, što je upola manje nego za proizvodnju papira. Stoga štedimo energiju i prirodne resurse. Recikliranjem papira smanjujemo količinu otpada na odlagalištima i deponijima.

Možda će vas zanimati..