Godišnje izvješće 2022

Napisala:Ana Smoljak

21/03/2023

Na Svjetski dan prava potročaša, 15.03.2023., Društvo Potrošačica odražalo je 8. izvanrednu sjednica Skupštine Društva Potrošačica sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Pozdrav članovima
  2. Utvrđivanje kvoruma i zapisničara
  3. Prihvaćanje dnevnog reda
  4. Aktivnosti Društva u 2023. godini
  5. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2022.
  6. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu za 2022.
  7. Izvješće o samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022.
  8. Razno

Usvojeno Godišnje izvješće 2022. navodi donatore Društva Potrošačica u 2022., provedene aktivnosti i projekte u 2022. Prošle, 2022. godine u provedbi smo imali 15 projekata. Jedan od tih projekata bio je ESF projekt „Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj“ koji smo proveli kao korisnik sredstava. Od siječnja 2022. godine korisnici smo Institucionalne podrške za razvoj i/ili stabilizaciju udruga za zaštitu potrošača

Sudjelovali smo na EFRI Networking weeku, okruglom stolu zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama, željeznici i pošti, okruglom stol povodom izrade novog Nacionalnog plana za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, sastanku koji je organizirala zastupnica u europskom parlamentu Biljana Borzan s predstavnicima udruga za zaštitu potrošača.

Tijekom 2022. godine imenovali smo svoje predstavnike u savjetodavna tijela za zaštitu potrošača u pet jedinica lokalne samouprave te u četiri povjerenstva za zaštitu potrošača trgovaca pružatelja javnih usluga. Aktivni smo bili u povjerenstvima za zaštitu potrošača u kojima imamo svoje predstavnike.

Dobili smo ovlaštenje od Vlade Republike Hrvatske za pokretanje kolektivnih sudskih postupaka iz područja zaštite potrošača.

Društvo Potrošačica ima svoj youtube kanal na kojem je tijekom 2022. godine objavila jedanaest edukativnih video uratka.

Tijekom 2022. godine Društvo Potrošačica imalo je 20 volontera koji su odradili 538 volonterskih sati.

Uz Godišnje izvješće o radu za 2022., a sjednici skupštine usvojeno je i financijsko izvješće za 2022. godinu.

Možda će vas zanimati..

Peti bilten Društva Potrošačica

Peti bilten Društva Potrošačica

U petom biltenu Društva Potrošačica pročitajte o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci, projektu Potrošačkim...