Bilten Društva Potrošačica

Naziv projekta: Bilten Društva Potrošačica

Poziv: Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2023. godini

Trajanje projekta: 01. siječnja – 31. prosinca 2023. 

Broj ugovora: Klasa: 230-02/23-18/165; Urbroj: 2170-01-03/4-23-3

Ukupna vrijednost projekta: 700,00 eura

Odobren iznos podrške od strane Primorsko-goranske županije: 700,00 eura

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska

Prioritetno programsko područje: Zaštita ljudskih prava: zaštita prava potrošača

Cilj projekta:

Informirati i provoditi izobrazbu potrošača.

Opis projekta:

Projektom će se informirati i provoditi izobrazba potrošača. Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta izradit će se i distribuirati 12 bilterna Društva Potrošačica. Putem biltena Društva Potrošačica potrošačice i potrošači senzibilizirat će se o zaštiti svojih potrošačkih prava. Educirat će se o zakonskoj regulativi: Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o elektroničkim komunikacijama i ostalim relevantnim zakonima za zaštitu prava potrošača. Također će se potrošači educirati o tome kako oni kao potrošači mogu doprinijeti zaštiti okoliša.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su potrošačice i potrošače svih životnih dobi koji se prijave za primanje besplatnog biltena putem web stranice potrosacica.hr

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Primorsko-goranske županije. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica i ne odražava nužno stavove Primorsko-goranske županije.

Možda će vas zanimati..