Projekti Društva Potrošačica

Pametno sa svojim novcem

Naziv projekta: Pametno sa svojim novcem Poziv: Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2022. godinu Trajanje projekta: 01. rujna – 30. studeni 2022.  Broj ugovora: Klasa:...