Okrugli stol o zaštiti potrošača

Napisala:Ana Smoljak

21/09/2023

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti organizirala je okrugli stol 2023. – zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama, željeznici i pošti. Uz predstavnike HAKOM-a na okruglom stolu sudjelovali su sljedeće udruge za zaštitu potrošača: Hrvatska udruga za zaštitu potrošača, Glas Potrošača Vsž, Dalmatinski potrošač, Potrošački centar, Udruga za zaštitu potrošača grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije, Unija potrošača, Udruga za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača e-ZIP, Varaždinski potrošač, ROZP i Društvo Potrošačica.

Upoznajte svoja prava

HAKOM je predstavio Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Neke od novosti u novom pravilniku su:

 • Sažetak ugovora odredbe o ugovoru između operatora i krajnjeg korisnika usklađene u dijelu koji se odnosi na ugovornu dokumentaciju
 • Rok za realizaciju usluge i otklon kvara 45 dana od dana potpisivanja ugovorne dokumentacije/od dana prijave kvara
 • Pravo na povrat uređaja u roku od 3 dana potrebno vratiti u ispravnom stanju (vraćen na tvorničke postavke i bez oštećenja koja utječu na jamstvene uvjete), zajedno s originalnom ambalažom i svim sastavnicama prodajnog paketa
 • Sklapanje ugovora na daljinu davanje suglasnosti plaćanjem prvog računa istekom ugovorne obveze kod sklapanja novog ugovora ukoliko su uvjeti ne promijenjeni davanje suglasnosti plaćanjem prvog računa nije dopušteno
 • SMS poruka ne smije biti naplaćena kao usluga s posebnom tarifom u slučaju korištenja jednokratnih usluga čija je vrijednost manja ili jednaka 1 00 euru ili se radi o uslugama platnih transakcija i platnog prometa nije potrebno tražiti potvrdu korisnika za izvršenje naplate.

Novi letak HAKOM-a upoznajte svoja prava preuzmite ovdje.

Prava potrošača u željezničkom prijevozu

Što se zaštite putnika u željezničkom prijevozu tiče putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor željezničkom prijevozniku radi zaštite svojih prava koja su propisana Uredbom (EU) br. 2021/782 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu. Postupak podnošenja prigovora sastoji se od tri koraka. Uredba se primijenjuje od 7. lipnja 2023. godine.

 1. Korak: Prigovor željezničkom prijevozniku
 2. Korak: Reklamacija povjerenstvu za reklamacije potrošača pri željezničkom prijevozu
 3. Korak: Zahtjev HAKOM-u

Jeste li znali da po pravima putninika u željezničkom prijevozu imate pravo na povrat novca ako vlak kasni više od sat vremena?

Zaštita korisnika poštanskih usluga

Najčešći razlozi na koje se žale korisnici u predstavkama su:

 • problem s radom Kontakt službe HP a
 • prekoračenje roka kašnjenje pošiljaka
 • preusmjeravanje na paketomat ili druge kanale dostave poštanski uredi
 • korisnici kontaktiraju HAKOM u vezano uz informiranje o statusu pošiljke

HAKOM je s HP om održao sastanke na kojima je ukazao HP u na sve veći broj prigovora koji se odnose na nemogućnost kontaktiranja Kontakt službe HP-a te je skrenuta pažnja i na pritužbe korisnika koje se odnose na složenost interaktivne web forme: http://kontakt.posta.hr

Predstavnici HP naglasili su kako su svjesni da problemi postoje te da poduzimaju sve da otklone detektirane probleme.

Što je važno kad koristite poštanske usluge? Kad koristite poštanske usluge osim vrste usluge što je važno pogledajte u kratkom video uratku poštanske usluge.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...