Projekt Senzibilizacija mladih potrošača

Napisala:Ana Smoljak

30/11/2023

S današnjim danom završila je provedba projekta Senzibilzacija mladih potrošača. Projekt je sufinanciran kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2023. godini. Grad Krk je projekt vrijednosti 2.922,18 eura sufinancirao s 1.473,00 eura.

Projekt “Senzibilizacija mladih potrošača” osmišljen je s općim ciljem podizanja razine informiranosti i educiranosti mladih o pravima potrošača. Specifični cilj projekta bio je provedba tri edukativno-informativne radionice za mlade na području Grada Krka.

U okviru projekta Senzibilizacija mladih potrošača provedene su tri edukativno-informativne radionice za mlade potrošače. Sve tri edukativno-informativne radionice provedene su u suradnji s Gradom Krkom i Srednjom školom Hrvatski kralj Zvonimir.

Prva radionica na temu nepoštena poslovna praksa provedena je u rujnu. Učenici su se na početku upoznali s osnovnim pojmovima kao što je definicija potrošača i nepoštene poslovne prakse. Saznali su da je nepoštena poslovna praksa zakonom zabranjena te da se dijeli na zatvarajuću poslovnu praksu i agresivnu poslovnu praksu.

Tema druge radionice bila je pametno sa svojim novcem. Učenici su saznali da je jako važno razlikovati potrebu od želje. Potreba predstavlja sve ono što nam je nužno za postojanje i vlastitu dobrobit. Želja je ustvari prohtjev za proizvodom ili uslugom koja za nas ima neko vrijednost. Primjerice potreba je odjeća, a želja je odjeća po posljednjoj modi.

Ne bacaj hranu bila je tema zadnje, treće radionice. Na njoj su učenici saznali što možemo napraviti od otpada od hrane. Tako možemo nahraniti životinje ili napraviti organski kompost. Otpad od hrane možemo i iskoristiti za organsku njegu kože. No, ostatci hrane mogu se ponovno koristiti na različite načine te se tako smanjuje potreba za kupovinom novih količina hrane. Dakle, možemo uvrstiti ostatke svoje hrane u svoju prehranu.

Možda će vas zanimati..

Upoznajmo nove EU zakone

Upoznajmo nove EU zakone

Kroz projekt "Upoznajmo svoja potrošačka prava" koji je sufinanciran kroz od Grada Vrbovskog sa 700,00 eura podižemo...