Status stručne baze Sveučilišta u Rijeci

Napisala:Ana Smoljak

17/05/2023

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održana je 21. ožujka ove godine 80. sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci. Senat Sveučilišta u Rijeci dodijelio je status znanstvenih, znanstveno-nastavnih, nastavnih i stručnih baza.

Na prijedlog Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Senat Sveučilišta u Rijeci dodijelio je status stručne baze Svečilišta u Rijeci Društvu Potrošačica kao poslodavca, sa sjedištem u Vrbovskom.

Sukladno Pravilniku o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama Sveučilišta u Rijeci, titula stručne baze dodjeljuje se pravnim osobama u kojima se provodi dio studijskog programa ili program cjeloživotnog učenja Sveučilišta, odnosno sastavnica.

Društvo Potrošačica s Ekonomskim fakultetom u Rijeci sudjeluje u realizaciji kolegija Stručna praksa.

Uz dobivanje statusa stučne baze Sveučilišta u Rijeci, Društvo Potrošačica dobilo je dozvolu da na svojim poslovnim pismima i mrežnim stranicama može istaknuti:

“logo sveučilišta u Rijeci

stručna baza Sveučilišta u Rijeci”

U svojem poslovnom prostoru Društvo Potrošačica može istaknuti ploču sljedećeg sadržaja:

“logo baze

naziv pravne osobe

logo sveučilišta u Rijeci

stručna baza Sveučilišta u Rijeci”

Možda će vas zanimati..

Peti bilten Društva Potrošačica

Peti bilten Društva Potrošačica

U petom biltenu Društva Potrošačica pročitajte o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci, projektu Potrošačkim...