Dani otvorenih vrata udruga

Napisala:Ana Smoljak

06/06/2023

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga gostovalo kod Udruge Međimurski potrošač. Održali smo predavanje u Tehnološko-inovacijski centar Međimurje na temu Korelacija potrošača i zaštite okoliša te kućnog budžeta. Predavanje je Udruga Međimurski potrošač organiziralo u suradnji s Međimurskom županijom i jedinicama lokalne samouprave na području Međimurske županije.

Predavanje na temu Korelacija potrošača i zaštite okoliša obradilo je teme: biti održiv, smanjiti otpad, ponovno koristiti i kućni budžet.

Zašto kružno gospodarstvo? Zbog sve veće potražnje za sirovinama i sve manje resursa. Posljedice dosadašnjih obrazaca potrošnje na klimu i okoliš su veliki: troši se energija i povećava emisija CO2.

Ekosustav je ekološki sustav nastao uzajamnim odnosom između živih bića i okolnog okoliša. Bacanjem kupljenih proizvoda, bacaju se i resursi uložene u njihovu proizvodnju. Time se ujedno baca i vlastiti novac.

Potrošačice i potrošači promjenom svojih navika može se znatno doprinijeti zaštiti okoliša a ujedno i smanjiti bacanje vlastitog novca.

Možda će vas zanimati..

Nepoštena poslovna praksa

Nepoštena poslovna praksa

Prva od tri radionice po projektu Senzibilizacija mladih potrošača na rasporedu je u utorak 26. rujna ove godine. Tema...

Osmi bilten Društva Potrošačica

Osmi bilten Društva Potrošačica

U sklopu projekta Senzibilizacija mladih potrošača najesen ćemo provesti radionice. O kojim je radionicama riječ i...