Prvi ESF projekt

Napisala:Ana Smoljak

26/05/2023

Društvo Potrošačica je u razdoblju od 12. studenog 2021. godine do 12. studenog 2022. godine provelo svoj prvi ESF projekt kao korisnik sredstava. Razdoblje financiranja ESF projekta završilo je datumom kad je izvršena posljednja financijska transakcija između ugovorenih strana. Razdoblje financiranja završilo je 25. svibnja 2023. godine.

Ukupna vrijednost odobrenih sredstava za provedbu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosila je 490.831,40 HRK. Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta namjenski je utrošeno 490.710,02 HRK. Projekt je financirala Europska unija kroz Europski socijalni fond. Projekt je financirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt smo proveli s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača.

Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

Sa svrhom izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/Ili volontera OCD osmišljeno je i provedeno jedanaest radionica putem kojih su ojačani kapaciteti udruga. Provedene su sljedeće radionice:

Radionice za mlade

Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta provedene su radionice za mlade. U travnju 2022. godine su radionice provedene u Slavonskom Brodu. U Osijeku su provedene u svibnju 2022., a u lipnju 2022. u Moravicama.

U sklopu radionice predstavi se poslodavcu obrađene su sljedeće teme: izrada molbe za posao, životopis i najčešća pitanja na razgovoru za posao. Cilj ove radionice bio je usvajanje temeljnih metoda i upoznavanje specifičnosti kod predstavljanja potencijalnom poslodavcu.

Fokus radionice samozapošljavanje bio je osnažiti mlade osobe s naglaskom na važnost samoinicijative, volontiranja i osobnog angažmana i aktivnog informiranja. U sklopu radionice mladi su u grupama radili poslovni plan. 

Treća radionica bila je na temu cjeloživotno učenje. U današnje doba nužno je cjeloživotno učenje kako bi bili konkurentniji i jačali samopouzdanje.

Digitalni priručnici

U sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj izrađena su dva digitalna priručnika. Prvi digitalni priručnik fokusiran je na zaštitu potrošača jer je samo educirani potrošač zaštićeni potrošač.

U drugom digitalnom priručniku pod nazivom Upravljanje OCD-ovima kroz krizni menadžment obradile su se specifičnosti koje uvelike utječu na krizne situacije u udrugama.

Oba digitalna priručnika dostupna su na: https://potrosacica.hr/edukacijski-materijali/

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....