Peti bilten Društva Potrošačica

Napisala:Ana Smoljak

25/05/2023

U petom biltenu Društva Potrošačica pročitajte o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci, projektu Potrošačkim ugovorni odnosi, Zakonu o osnaživanu potrošača i tko može pokrenuti predstavničku tužbu.

Ekonomski fakulet Sveučilišta u Rijeci dao je prijedlog da se Društvo Potrošačica dodijeli status stručne baze Sveučilišta u Rijeci. Status stručne baze Sveučilišta u Rijeci dodijelio nam je Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 80. sjednici. 

Sa svhrom osviještivanja potrošača s područja Grada Vrbovsko o potrošačkim ugovornim odnosima provedena je edukativna radionica u utorak 23.5.2023. Radionica je održana u suradnji s Udrugom umirovljenika Vrbovsko-Lukovdol. Na radionici su osobe starije životne dobi educirane o nepoštenoj poslovnoj praksi. Informirane su o pretplatničkim ugovorima i mogućnostima njihovog raskida te načina podnošenja prigovora.

Europski parlament je izglasao zabranu ugrađenih kvarova i programiranog zastarijevanja proizvoda. Dio je to nove EU Direktive o osnaženju položaja potrošača u zelenoj tranziciji. Zakon o osnaživanju potrošača štiti potrošače od lažnog informiranje, odnosno od nepoštene poslovne prakse.

Predstavničku tužbu mogu podnijeti isključivo ovlaštena tijela uvrštena na Popis ovlaštenih tijela. Društvo Potrošačica je ovlašteno tijelo za pokretanje predstavničkih tužbi.

Bilten Društva Potrošačica izrađujemo zahvaljujući financijskoj podršci Primorsko-goranske županije.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...