GDPR u OCD

Napisala:Ana Smoljak

08/12/2021

Drugu radionicu u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj UP.04.2.1.11.0035 proveli smo danas u suradnji s partnerom na projektom Udrugom za pravnu pomoć.

Na radionici GDPR u OCD obrađene su sljedeće teme:

  1. Zakonska regulativa GDPR u Republici Hrvatskoj
  2. Obveza provođenja GDPR u OCD-ima
  3. GDPR kao zaštita potrošača i građana u svakodnevnim životnim situacijama
  4. Pravna zaštita i kršenje prava zaštite osobnih podataka
  5. Propisane sankcije i pravila dobre prakse

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Osobni podaci uključuju informacije kao što su: ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili putovnice, primanja, kulturni profil, adresa internetskog protokola (IP adresa), podaci u posjedu bolnice ili liječnika (koji služi kao jedinstvena identifikacijska oznaka u zdravstvene svrhe).

Obrada podataka dozvoljena je ako imate privolu predmetnog pojedinca; osobni su vam podaci potrebni za ispunjavanje ugovorne obveze prema pojedincu; osobni su vam podaci potrebni kako biste ispunili zakonsku obvezu; osobni su vam podaci potrebni za zaštitu životnog interesa pojedinca; obrađujete osobne podatke u okviru zadaće od javnog interes i/ili djelujete u ime legitimnih interesa svoje tvrtke pod uvjetom da time nisu ozbiljno narušena temeljna prava i slobode pojedinca čije podatke obrađujete.

Iduća radionica unutar aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera OCD za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa) je Digitalni marketnig. Radionica Digitalni marketing održat će se u utorak 14. prosinca 2021. godine s početkom u 10:00. Za sudjelovanje na besplatnoj radionici Digitalni marketing potrebno se je prijaviti putem prijavnog obrasca.

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. U potpunosti ga financira Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt provodi Društvo Potrošačica s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..