GDPR u OCD

Napisala:Ana Smoljak

08/12/2021

Drugu radionicu u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj UP.04.2.1.11.0035 proveli smo danas u suradnji s partnerom na projektom Udrugom za pravnu pomoć.

Na radionici GDPR u OCD obrađene su sljedeće teme:

  1. Zakonska regulativa GDPR u Republici Hrvatskoj
  2. Obveza provođenja GDPR u OCD-ima
  3. GDPR kao zaštita potrošača i građana u svakodnevnim životnim situacijama
  4. Pravna zaštita i kršenje prava zaštite osobnih podataka
  5. Propisane sankcije i pravila dobre prakse

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Osobni podaci uključuju informacije kao što su: ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili putovnice, primanja, kulturni profil, adresa internetskog protokola (IP adresa), podaci u posjedu bolnice ili liječnika (koji služi kao jedinstvena identifikacijska oznaka u zdravstvene svrhe).

Obrada podataka dozvoljena je ako imate privolu predmetnog pojedinca; osobni su vam podaci potrebni za ispunjavanje ugovorne obveze prema pojedincu; osobni su vam podaci potrebni kako biste ispunili zakonsku obvezu; osobni su vam podaci potrebni za zaštitu životnog interesa pojedinca; obrađujete osobne podatke u okviru zadaće od javnog interes i/ili djelujete u ime legitimnih interesa svoje tvrtke pod uvjetom da time nisu ozbiljno narušena temeljna prava i slobode pojedinca čije podatke obrađujete.

Iduća radionica unutar aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera OCD za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa) je Digitalni marketnig. Radionica Digitalni marketing održat će se u utorak 14. prosinca 2021. godine s početkom u 10:00. Za sudjelovanje na besplatnoj radionici Digitalni marketing potrebno se je prijaviti putem prijavnog obrasca.

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. U potpunosti ga financira Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt provodi Društvo Potrošačica s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Bolesti probavnog sustava

Bolesti probavnog sustava

Bolesti probavnoga sustava zauzimaju četvrto mjesto među najčešćim uzrocima smrti. Stoga su važan javnozdravstveni...

Uloga revizije u poslovanju OCD

Uloga revizije u poslovanju OCD

Danas, 29. lipnja proveli smo desetu po redu od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta udruga. Radionice...