Što napraviti kada konstantno primate neželjene poruke?

Napisala:Ana Smoljak

06/12/2021

Na lokacijama u Gradu Kastvu i Gradu Kraljevica snimili smo materijale za edukativni video “Nepoštena poslovna praksa”. U video koji ćemo objaviti na našem youtube kanalu informiramo i educiramo potrošače o radnjama trgovaca koje se sukladno Zakonu  o zaštiti potrošača smatraju nepoštenom poslovnom praksom.

U edukativnom video odgovorit ćemo na pitanja: Tko je potrošač? , Što nepoštena poslovna praksa uključuje?, Što je zavaravajuća poslovna praksa?, Što je agresivna poslovna praksa?, Koje su okolnosti na koje se zavaravajuća poslovna praksa odnosi?, Što napraviti kada konstantno primate neželjene poruke?, Kako postupiti kada potrošač sumnja da je trgovčeva poslovna praksa nepoštena?

Snimanje i izrada edukativnog videa na temu Nepoštena poslovna praksa omogućeno je financijskom podrškom Grada Kastav i Grada Kraljevica.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Bolesti probavnog sustava

Bolesti probavnog sustava

Bolesti probavnoga sustava zauzimaju četvrto mjesto među najčešćim uzrocima smrti. Stoga su važan javnozdravstveni...

Uloga revizije u poslovanju OCD

Uloga revizije u poslovanju OCD

Danas, 29. lipnja proveli smo desetu po redu od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta udruga. Radionice...