Operativno djelovanje OCD

Napisala:Ana Smoljak

30/11/2021

U ponedjeljak 29. studenog 2021. godine provedena je prva od jedanaest radionica namijenjenih jačanju kapaciteta udruga u sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj UP.04.2.1.11.0035.

Na radionici Operativno djelovanje OCD posebno je naglašeno da ne odražavanje redovnih skupština udruge razlog je za prestanak djelovanja udruge. Naglašeno je da do kraja kalendarske godine udruge moraju izraditi i usvojiti financijski plan za iduću godinu.

OCD obvezne su provesti godišnji popis imovine i obveza. Godišnji popis imovine i obveza mora se provesti krajem svake poslovne godine, odnosno sa stanjem na dan 31. prosinca poslovne godine. Međutim, u svakodnevnom poslovanju zbog objektivnih i subjektivnih razloga često se dan popisa (31. prosinac) razlikuje od dana kada se stvarno fizički obavlja popisivanje imovine i obveza.

Udruge koje su u proteklom razdoblju ostvarile bilo koju vrstu donacije sredstava iz javnih izvora moraju najmanje jednom godišnje putem web stranice, društvenih mreža ili na drugi prikladan način izvijestiti javnost o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava. Uobičajeno je da udruge u Godišnjem izvješću o radu navedu sve aktivnosti i programe koji su proveli u prethodnoj godini. Godišnje izvješće o radu usvoja skupština udruge. Nakon toga većina udruga ga javno objavi na svojim Internetskim stranicama.

GDPR u OCD

Iduća radionica unutar aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera OCD za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa) je GDPR u OCD. Radionica GDPR u OCD održat će se u srijedu 08. prosinca 2021. godine s početkom u 10:00. Za sudjelovanje na besplatnoj radionici GDPR u OCD potrebno se je prijaviti putem prijavnog obrasca.

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. Projekt sufinancira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt provodi Društvo Potrošačica s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...