Izgradnja potrošačke mreže

Napisala:Ana Smoljak

24/11/2021

Opći cilj projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj UP.04.2.1.11.0035 je izgraditi kapacitete OCD za provedbu politike zaštite potrošača u Hrvatskoj.

Budući da je specifični cilj navedenog projekta povezati, umrežiti i razmijeniti iskustva OCD-a, kroz aktivnosti educirati kapacitete Udruga, te doprinijeti kontinuiranoj održivosti, većoj vidljivosti i stalnoj aktivnosti udruga, u sklopu elementa projekta Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva  provodit će se tri aktivnosti.

Unutar aktivnosti Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera OCD za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa) provest će se 11 radionica s ciljem jačanja OCD i dobrog upravljanja u kriznim situacijama.

Radionice će se provesti po sljedećem rasporedu:

studeni 2021.Operativno djelovanje OCD-a
prosinac 2021.GDPR u OCD
prosinac 2021.Digitalni marketing
siječanj 2022.Projektni ciklus i strateško planiranje
veljača 2022.Radno pravo
veljača 2022.Krizni menadžment
ožujak 2022.Volonterski menadžment
ožujak 2022.Obvezni odnosi djelovanja u OCD
travanj 2022.Javna nabava (za neobveznike javne nabave)
lipanj 2022.Uloga revizije u poslovanju OCD
rujan 2022.Korištenje komunikacijskih tehnologija

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. U potpunosti ga financira Europska unija kroz Europski socijalni fond i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt provodi Društvo Potrošačica s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača.

Sadržaj tekst isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...