Zakonska obveza jedinica lokalne samouprave

Napisala:Ana Smoljak

12/07/2023

Jedinice lokalne samouprave imaju zakonsku obavezu formiranja povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga ukoliko na području njihove regionalne samouprave postoji registrirana udruga za zaštitu potrošača. 

Ustav Republike Hrvatske propisuje u članku 129. a sljedeće:

Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje poslovne lokalnog značaja koja obavljaju jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju između ostalog i poslove koji se odnose na zaštitu potrošača.

Temeljem čl. 133 Zakona o zaštiti potrošača Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno:

  1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača
  2. organizirati savjetovanje potrošača
  3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
  4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini
  5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima.

Tijekom 2023. godine sudjelovali smo u radu savjetodavnih tijela za zaštitu potrošača u kojima imamo imenovane svoje predstavnike. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, popis javnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave u čijim savjetodavnim tijelima imamo svoje predstavnike dostupan je na našoj mrežnoj stranici.

Sufinanciranje projekata

U ovih pet godina projekte Društva Potrošačica financijski je podržalo desetak jedinice lokalne samouprave. U 2019. godini Općina Viškovo u Primorsko-goranskoj županiji i Općina Rakovica u Karlovačkoj županiji. Općina Rakovica je podržala naš projekt i u 2020. godini. Uz Općinu Rakovica 2021. godine naše projekte podržali su Grad Vrbovsko, Grad Kastav i Grad Kraljevica.

Prošle godine projekte Društva Potrošačica financijski su podržale sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Delnice, Grad Kastav, Grad Krk, Grad Vrbovsko, Općina Dobrinj, Općina Punat i Općina Rakovica. U prvoj polovici ove godine projekte Društva Potrošačica sufinanciraju Grad Krk s 1.473,00 eura i Grad Vrbovsko s 650,00 eura.

Možda će vas zanimati..

Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga

Društvo Potrošačica je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga odražalo predavanje "Nepoštena poslovna praksa"....