Izgradanja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice

Naziv projekta: Izgradnja kapaciteta za Zeleni europski plan po mjeri lokalne zajednice

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice; UP.04.2.1.11

Trajanje projekta: 16. veljače 2022. – 15. svibnja 2023. 

Broj ugovora: UP.04.2.1.11.0333

Ukupna vrijednost projekta: 442.494,47 kuna.

Odobren iznos podrške: 442.494,47 kuna, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge.

Nositelj: Centar za prevenciju otpada od hrane – CEPOH

Partneri na projektu: Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske, Centar za edukaciju i informiranje potrošača i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

Područje provedbe projekta: Republika Hrvatska

Opći cilj projekta: osigurati razvoj civilnoga društva koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Hrvatske.

Specifični ciljevi projekta: prijenos znanja i vještina uključenih OCD-a, unaprjeđenja kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama te izobrazba zaposlenika Prijavitelja i partnera i njihova priprema za prijave projekata prema odrednicama Europskog zelenog plana i njegove središnje strategiji „od polja do stola“, koje će biti osnova za prioritete financiranja EU-a do 2030. godine.

Opis projekta:

Projekt će poboljšati doniranje hrane u kriznim situacijama i unaprijediti krizno komuniciranje. O obje teme partneri će na radionicama izraditi priručnike koje će distribuirati drugim OCD-ovima i javno objaviti. Za OCD-ove će se organizirati webinari na iste teme. Projektom će se prenijeti znanje i vještine između OCD-ova i ojačati njihovi kapaciteti za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te unaprijediti za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u krizama.

Ciljane skupine:

Ciljana skupina su organizacije civilnog društva koje će ojačati znanje o pravilnom doniranju hrane u kriznim situacijama izradom vodiča te dati smjernice za krizno komuniciranje koje često može odigrati značajnu ulogu u saniranju posljedica štete katastrofe i sprječavanju daljnjih nepovoljnih posljedica. Na taj će se način osnažiti lokalni OCD-ovi za provedbu organiziranih aktivnosti kojima se građanima osiguravaju usluge od općeg interesa prilagođene novonastaloj situaciji.

Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske.

Možda će vas zanimati..