Senzibilizacija mladih potrošača

Naziv projekta: Senzibilizacija mladih potrošača

Poziv: Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2023. godini

Trajanje projekta: 01. travnja – 30. studenog 2023. 

Broj ugovora: Klasa: 402-04/23-01/33; Urbroj: 2170-9-02/1-23-2

Ukupna vrijednost projekta: 2.922,18 eura

Odobren iznos podrške od strane Grada Krka: 1.473,00 eura

Nositelj: Društvo Potrošačica

Područje provedbe projekta: Grad Krk

Prioritetno programsko područje: Socijalno-humanitarni rad

Cilj projekta:

Podizanje razine informiranosti i educiranosti mladih o pravima potrošača

Opis projekta:

U okviru projekta planirana je provedba tri edukativno-informativne radionice za mlade. U rujnu 2023. provest će se radionica „Nepoštena poslovna praksa“ sa svrhom senzibilizacije mladih o zavaravajućim radnjama i zavaravajućim propuštanjima te agresivnoj poslovnoj praksi trgovaca. S obzirom na to da je u listopadu Svjetski dan štednje, u listopadu 2023. provest će se radionica „Pametno sa svojim novcem“ sa svrhom edukacije mladih osoba o planiranju osobne solventnosti. Budući da je u kontekstu klimatskih promjena važno komunicirati održivost hrane, resursnu održivost te utjecaj klimatskih promjena na prehranu, u studenom 2023. provest će se radionica „Ne bacaj hranu“.

Ciljane skupine:

Mlade osobe od 15 do 30 godina neovisno o spolu.

Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Primorsko-goranske županije. Sadržaj na portalu isključiva je odgovornost udruge Potrošačica i ne odražava nužno stavove Primorsko-goranske županije.

Možda će vas zanimati..