Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj

Napisala:Ana Smoljak

11/11/2022

S današnjim danom završila je provedba europskog projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj. Projekt smo provodili s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača.

Opći cilj projekta bio je izgraditi kapacitete OCD za provedbu politike zaštite potrošača u Hrvatskoj.

Specifični cilj projekta bio je povezati, umrežiti i razmijeniti iskustva OCD.

Provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta OCD

Sa svrhom izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/Ili volontera OCD osmišljeno je i provedeno jedanaest radionica putem kojih su ojačani kapaciteti udruga.

Provedene su sljedeće radionice:

Većina radionica provedena je online. Samo tri radionice su provedene uživo.

Organiziranje lokalnih inicijativa u području zapošljavanja

Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta provedene su radionice za mlade. U travnju su radionice provedene u Slavonskom Brodu. U Osijeku su provedene u svibnju, a u lipnju u Moravicama.

Radionicu na temu predstavi se poslodavcu provela je koordinatorica projekta Ana Smoljak iz Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske. U sklopu radionice obradila je sljedeće teme: izrada molbe za posao, životopis i najčešća pitanja na razgovoru za posao. Cilj ove radionice bio je usvajanje temeljnih metoda i upoznavanje specifičnosti kod predstavljanja potencijalnom poslodavcu.

Radionicu na temu samozapošljavanje provela je suradnica na projektu Anamarija Krišto iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača. Fokus ove radionice bio je osnažiti mlade osobe s naglaskom na važnost samoinicijative, volontiranja i osobnog angažmana i aktivnog informiranja. U sklopu radionice mladi su u grupama radili poslovni plan. 

Radionicu na temu cjeloživotno učenje provela je suradnica na projektu Martina Škorić iz Udruge za pravnu pomoć. U današnje doba nužno je cjeloživotno učenje kako bi bili konkurentniji i jačali samopouzdanje.

Digitalni priručnici

U sklopu projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj izrađena su dva digitalna priručnika. Prvi digitalni priručnik fokusiran je na zaštitu potrošača jer je samo educirani potrošač zaštićeni potrošač.

U drugom digitalnom priručniku pod nazivom Upravljanje OCD-ovima kroz krizni menadžment obradile su se specifičnosti koje uvelike utječu na krizne situacije u udrugama.

Oba digitalna priručnika dostupna su na: https://potrosacica.hr/edukacijski-materijali/

Ukupna vrijednost projekta Izgradnja kapaciteta za provedbu prioritetne politike EU, zaštite potrošača, u Hrvatskoj iznosi 490.831,40 HRK. Projekt financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Projekt financira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt provodi Društvo Potrošačica s partnerima Udrugom za pravnu pomoć i Centrom za edukaciju i informiranje potrošača.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Društva Potrošačica.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...