Javna tribina Prava potrošača

Napisala:Ana Smoljak

07/11/2022

U petak 4. studenog 2022. godine u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti i Općinom Brod Moravice proveli smo javnu tribinu o pravima potrošača.

Na javnoj tribini Anita Budimir, Viši stručnjak za zaštitu korisnika i Ivana Tojčić, stručnjak za zaštitu korisnika educirale su i informirale o pravima potrošača o elektroničkim komunikacijama.

Nakon zakonske regulative i pretplaničkih ugovora, navele su sljedeće obveze operatora:

 • Mora upozoriti na iskorištenost tarifnog paketa
 • Mora upozoriti na prekomjernu potrošnju (dvostruko veća)
 • Potrošnja usluga se može unaprijed ograničiti zabranom odlaznih usluga (najmanji iznos mjesečnog limita je 50 kuna / 6,64 eura)
 • Zabrana odlaznog prometa (pozivi na određene vrste brojeva, slanje i/ili primanje SMSa/MMSa prema određenim vrstama brojeva (međunarodni pozivi, usluge s posebnom tarifom,…)
 • Zatražite info o trenutnoj potrošnji, detaljan ispis računa…
 • Pravo korisnika na naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja ili kašnjenja u realizaciji usluge (10 kn/h, 240 kn/dan, za najviše 15 dana)
 • Usluge s posebnom tarifom:
  • obavijest o cijeni usluge
  • obvezna potvrda aktivacije usluge
  • prekid poziva/usluge nakon propisanog iznosa
  • zabrana slanja/primanja SMS poruka
 • Prijava neželjenog SMS-a (nezeljeni.sms@hakom.hr)

Zaštita potrošača u pošti

O Zaštiti potrošača u pošti educirala je i informirala Josipa Đerek, Viši stručnjak pravnih poslova. Osnove za podnošenje prigovora su: gubitak, rok uručenja i obavljanje usluge. Naknada štete u poštanskom prometu ovisi o vrsti ugovorene poštanske usluga, davatelj ne odgovara za stvarnu štetu i izmaklu korist. Davatelj poštanskih usluga obvezan je korisniku uz naknadu štete vratiti i naplaćen u cijenu poštanske usluga te isplatiti zakonske zatezne kamate.

Dolazi euro

O zamjeni hrvatske kune s eurom educirala je Ana Smoljak, predsjednica Društva Potrošačica. Obveza dvojnog iskazivanja započela je 5. rujna 2022. te traje zaključno s 31. prosinca 2023. Provodi se u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute U RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga. Dvojno iskazivanje treba biti nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko. Prilikom preračunavanja uvijek se mora koristiti puni iznos fiksnog tečaja konverzije.

Prostor za održavanje javne tribine prava potrošača osigurala je Općina Brod Moravice.

Možda će vas zanimati..