Informiranje građana Gorskog Kotara o EU

Napisala:Ana Smoljak

03/05/2024

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ u dva mjeseca provedbe projekta proveli smo 10 edukacija u školama, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU i izradili smo edukativni video.

Budući da smo svi mi potrošači na koje utječu odluke donesene u Europskim institucijama, opći cilj projekta je informiranje građana Gorskog Kotara o EU: europskim institucijama, europskim politikama, europskim pravima i vrijednostima, uključujuću vladavinu prava.

Navedeni opći cilj ostavit će se kroz specifične ciljeve projekta. Specifični ciljevi projekta su:

  1. Putem 12 edukacija u školama sa svrhom neformalnog i informalnog učenja približiti znanja o demokratskim temeljima i demokratskim procesima EU, europskim politikama, europskim pravima i vrijednosti, vladavini prava, institucijama EU
  2. Obilježavanje Dana Europe, 9. svibnja
  3. Obilježavanje obljetnice ulaska Republike Hrvatske u EU, 1. srpnja
  4. Organizacija konferencije „Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU“
  5. Izrada edukativnog videa sa svrhom izobrazbe građana o izvorima prava u EU i njihovoj primjeni u RH

Edukacije za mlade

Edukacije za mlade u Delnicama i Vrbovskom su provedene. Tijekom ožujka i travnja provedene su četiri edukacije za mlade u Vrbovskom. Edukacije za mlade u Delnicama provedene su tijekom travnja. U Čabru je edukacija na temu “Europska ideja” provedena u ožujku, a u travnju na temu “Institucionalna struktura EU“. Do kraja provedbe projekta u Čabru ćemo provesti još dvije edukacije za mlade. Jednu na temu “Europska prava i vrijednosti”, a drugu na temu “Pametna sela”. Za potrebe edukacija za mlade izrađene su četiri info-grafike. Po jedna za svaku temu edukacije.

Edukativni video

U sklopu projekta izrađen je edukativni video. Edukativni video je izrađen sa svhom izobrazbe građana o izvorima prava u EU i njihovoj primjeni u RH. Na YouTube kanalu Društva Potrošačica pogledajte edukativni video “Izvori prava u EU i njihova primjena u RH“.

Konferencija u Čabru

U ponedjeljak 8. travnja ove godine u Čabru provedena je konferencija “Prednosti i opasnosti za potršač(ic)e u EU”. Na konferenciji sudjelovali su Europski potrošački centar, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i Unija potrošača Hrvatske uz Društvo Potrošačica.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...