Obilježavanje Dana Europe

Napisala:Ana Smoljak

06/05/2024

U sklopu projekta “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU“ obilježit ćemo Dan Europe u Delnicama. U četvrtak 9.5. u 10 sati organiziramo okrugli stol u Gradskoj vijećnici Grada Delnice. Na okruglom stolu naglasak će biti na političkim institucijama EU i izborima za Europski parlament. U uvodnom dijelu bit će dan kratki rezime kako je došlo do stvaranja EU. Srž okruglog stola bit će informiranje i komuniciranje o izborima za Europski parlament.

Izbori za Europski parlament održat će se u lipnju ove godine. Stoga će se poticati građane da se informiraju i izađu u što većem broju na izbore. Svi mi smo potrošači na koje utječu odluke donesene u Europskim institucijama. U Europskom parlamentu donese se više od 60 % zakona koji se obavezno moraju implementirati u hrvatsko zakonodavstvo.

Opći cilj projekta je informiranje građana Gorskog Kotara o EU: europskim institucijama, europskim politikama, europskim pravima i vrijednostima, uključujuću vladavinu prava.

Do današnjeg dana proveli smo 10 edukacija u srednjim školama, organizirali smo konferenciju “Prednosti i opasnosti za potrošač(ic)e u EU i izradili smo edukativni video.

Projekt “Informiranje građana Gorskog Kotara o EU” je podržan s financijskom podrškom Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Društvo Potrošačica i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.

Možda će vas zanimati..

Potrošačka školica 2024.

Potrošačka školica 2024.

Projekt Potrošačka školica 2024. s 500,00 eura sufincira Primorsko-goranska županija. Hrvatska je već godinama na...